K101 K101 FSv ČVUT
k101

Matematika R1

Harmonogram předmětu

Matematika R1

Harmonogram předmětu po týdnech

Vytisknout

Diferenciální počet funkcí jedné proměnné

 1. Posloupnosti, vlastnosti, limita.
 2. Funkce jedné proměnné, definiční obor, graf, spojitost.
 3. Limita funkce. Derivace funkce a její výpočet.
 4. Derivace vyšších řádů. Geometrický a fyzikální význam derivace.
 5. L'Hospitalovo pravidlo. Intervaly monotonie, lokální extrémy.
 6. Konvexnost a konkávnost, inflexní body. Asymptoty grafu funkce.
 7. Globální extrémy funkce na intervalu, slovní úlohy.

Lineární algebra

 1. Vektorové prostory, lineární závislost a nezávislost. Hodnost matice.
 2. Soustavy lineárních algebraických rovnic, řešení, homogenní soustavy.
 3. Báze, dimenze, vektorový podprostor.
 4. Determinanty. Maticový počet, inverzní matice. Cramerovo pravidlo.

Analytická geometrie v prostoru

 1. Skalární a vektorový součin, přímky a roviny v prostoru.
 2. Vzájemná poloha, vzdálenost a odchylka lineárních útvarů v prostoru.

statistika Design stránek: Stanislav Olivík, 2011