K101 K101 FSv ČVUT
k101

Matematika R1

Hodnocení zkoušky

Matematika R1

Hodnocení zkoušky (známka z předmětu)

Vytisknout

Zkouška se skládá ze zkouškové písemky a ústní části.

Zkoušková písemka trvá 120 minut a skládá se ze čtyř příkladů.

Ze zkouškové písemky je možné získat nejvýše 50 bodů (13 bodů z diferenciálního počtu - 1. příklad, 12 bodů z úlohy na extrém - 2. příklad, 13 bodů z lineární algebry - 3. příklad a 12 bodů z analytické geometrie - 4. příklad).

Ke zkoušce se připočítává 1-5 přepočtených bodů ze zápočtových písemek (viz požadavky k zápočtu), maximální počet získaných bodů je tedy 55.


Výsledná známka se určuje z celkového počtu bodů podle tabulky

024=F (nedostatečně)
2529=E (dostatečně)
3034=D (uspokojivě)
3540=C (dobře)
4146=B (velmi dobře)
4755=A (výborně)

Upozornění: Ústní část – pohovor je nedílnou součástí zkoušky. Probíhá ve stejný den jako zkoušková písemka, čas konání pohovoru je vypisován společně s termínem písemné části prostřednictvím KOSu. Předmětem pohovoru je dokončení hodnocení zkouškové písemky. Během pohovoru může zkoušející položit doplňující otázky a změnit hodnocení písemky, a  to zejména v případě potřeby ověření autorství zkouškové písemky.

Na závěr ústní části seznámí zkoušející studenta s hodnocením zkoušky. Při neúčasti na ústní části je výslednou známkou ze zkoušky F.

statistika Design stránek: Stanislav Olivík, 2011