K101 K101 FSv ČVUT
k101

Matematika R2

Harmonogram předmětu

Matematika R1

Harmonogram předmětu po týdnech

Vytisknout

Integrální počet funkcí jedné proměnné

 1. Základní metody výpočtu neurčitého integrálu: metoda per partes, substituce.
 2. Integrování racionální funkce (s imaginárními kořeny jmenovatele násobnosti nejvýše jedna).
 3. Vybrané speciální substituce.
 4. Základní metody výpočtu určitého integrálu: Newtonův-Leibnizův vzorec, metoda per partes, substituce.
 5. Konvergence a divergence nevlastního integrálu, výpočet nevlastního integrálu.
 6. Aplikace: obsah rovinného obrazce, objem rotačního tělesa, délka grafu funkce, statické momenty a těžiště rovinného obrazce.

Funkce více proměnných

 1. Určování definičního oboru funkce a pro funkci dvou proměnných také vrstevnic a grafu. Výpočet parciálních derivací (i vyšších řádů).
 2. Derivace v orientovaném směru. Totální diferenciál. Derivace (parciální derivace) implicitně definované funkce.
 3. Sestavení rovnice tečny a normály rovinné křivky a tečné roviny a normály (prostorové) plochy.
 4. Extrémy funkce: lokální, lokální vzhledem k množině.
 5. Extrémy funkce: globální na množině.

Statistika

 1. Popisná statistika.
 2. Metoda nejmenších čtverců.

statistika Design stránek: Stanislav Olivík, 2011