K101 K101 FSv ČVUT
k101

Matematika R2

Podmínky pro udělení zápočtu

Matematika R2

Podmínky pro udělení zápočtu

Vytisknout

Cvičení jsou povinnou součástí výuky.

Podmínky pro udělení zápočtu stanovuje cvičící.

Nutnou podmínkou pro získání zápočtu je napsání dvou zápočtových písemek, které se budou psát na cvičení přibližně v 6. týdnu a v 10. týdnu výuky. Každá písemka trvá 60 minut a obsahuje 4 bodované úlohy. Z každé písemky je možné získat maximálně 24 bodů, v součtu za obě písemky tedy maximálně 48 bodů.

Okruhy zápočtových písemek:

  1. Výpočet neurčitých integrálů, výpočty určitých integrálů, aplikace určitého integrálu.
  2. Diferenciální počet funkcí více proměnných (definiční obor, parciální derivace, derivace ve směru, gradient, extrémy funkcí více proměnných).

Jestliže student získá alespoň 16 bodů z celkového počtu 48 bodů (a splnil ostatní podmínky stanovené cvičícím), bude mu udělen zápočet.

Student, který v součtu z obou zápočtových písemek získá alespoň 6 a méně než 16 bodů a chce získat zápočet, musí psát opravnou písemku v posledním týdnu výuky. Tato písemka se skládá z 10 jednoduchých příkladů. Pro udělení zápočtu musí student získat alespoň 50 % z celkového bodového hodnocení písemky. Výsledky této opravné písemky se k bodům ze dvou zápočtových písemek nepřipočítávají.

V letním semestru 2019/20 se opravná zápočtová písemka koná dne 14. 5. 2020 od 7:00 do 7:45 v posluchárně D-1122.

Body ze zápočtových písemek se přepočítávají ke zkoušce podle následující tabulky:

Body z testů Body ke zkoušce
 616  1
 1724  2
 2532  3
 3340  4
 4148  5

Pokud student v součtu z obou zápočtových písemek získá méně než 6 bodů, zápočet mu nebude udělen.

statistika Design stránek: Stanislav Olivík, 2011