K101 K101 FSv ČVUT
k101

Pravděpodobnost a matematická statistika

Geomatika

Pravděpodobnost a matematická statistika

Geomatika


Vytisknout
 • Kód předmětu: 101PMSG
 • Rozsah: 2 + 2
 • Počet kreditů: 5
 • Zakončení: Z, Zk

Anotace

Základní pojmy teorie pravděpodobnosti, náhodné veličiny, základní charakteristiky náhodných veličin, náhodné vektory, limitní věty a zákony velkých čísel, základní pojmy statistiky, odhady charakteristik rozdělení, intervalové odhady, testování hypotéz.


Obsah

 1. Pojem pravděpodobnosti a podmíněné pravděpodobnosti.
 2. Úplná pravděpodobnost a Bayesova věta.
 3. Diskrétně rozdělená náhodná veličina. Střední hodnota, směrodatná odchylka, kvantily.
 4. Binomické, Poissonovo a hypergeometrické rozdělení.
 5. Spojitě rozdělené náhodné veličiny. Distribuční funkce.
 6. Rovnoměrné a exponenciální rozdělení.
 7. Normální rozdělení. Logaritmicko-normální rozdělení.
 8. Dvourozměrné rozdělení. Korelační koeficient.
 9. Rozdělení lineární kombinace normálně rozdělených náhodných veličin.
 10. Testování hypotéz.
 11. Neparametrické testy.
 12. Jednoduchá lineární regrese.
 13. Vícerozměrná regrese.

Povinná literatura

[1] Jarušková Daniela: Pravděpodobnost a matematická statistika, skripta ČVUT 2015, ISBN 80-01-02253-6
[2] Anděl Jiří: Základy matematické statistiky, MATFYZPRESS 2011, ISBN 978-80-7378-162-0

Doporučená literatura

[3] Wasserman Larry: All of Statistics, Springer 2004, ISBN 978-0-387-40272-7


Další informace a materiály najdete na stránkách vyučujícího.


      Design stránek: Stanislav Olivík, 2011