Během zkoušky se nesmí používat:

Výše uvedená zařízení dejte do tašky!

Nerespektování pokynu povede ke ztrátě termínu
a k zahájení disciplinárního řízení!