K101 K101 FSv ČVUT
k101

Počítačové zobrazování objektů

Počítačové zobrazování objektů

Vytisknout

Harmonogram

 1. Uživatelské rozhraní operačního systému.
  Přihlašování, změna hesla. Souborový systém, vyhledávání souborů, zástupci. Profil uživatele. Kontextové menu, vlastnosti objektů. Režim příkazové řádky. Užitečné programy (poznámkový blok, kalkulátor, správce úloh, ...). Seznámení se s počítačovým prostředím katedry matematiky a fakulty.
 2. Rhinoceros: Principy modelování a typy souborů; Seznámení s grafickým prostředím programu; Uživatelské nastavení kreslícího prostředí; Organizace práce, hladiny, import, export.
 3. Tvorba křivek a jejich editace. Příklady.
 4. Tvorba ploch. Příklady.
 5. Editace a deformace ploch. Příklady.
 6. Nástroje pro transformaci křivek a ploch. Příklady.
 7. Tvorba objektů a booleanovské operace s objekty. Příklady. Nastavení scény, perspektiva, světla, kamery; Vzhled povrchů, editace materiálu, kvalita vykreslování.
 8. Samostatná práce podle zadání.
 9. Maple: Principy zadávání a provádění příkazů a typy souborů; Seznámení s příkazy a volbami 2D a 3D grafiky; Nastavení pohledu, světla, kvality vykreslování, animace; Import, export.
 10. Tvorba křivek, ploch a jejich editace a transformace. Příklady
 11. Samostatná práce podle zadání.
 12. Přehled alternativních plošných modelářů a matematických programů. Základní informace. Srovnávací kritéria. Vhodnost volby.
 13. Rezerva.Podmínky pro udělení zápočtu

 • Aktivní účast na cvičeních.
 • Vypracování projektu.Učební texty

[1] Rhinoceros: Manuál pro začátečníky
[2] Rhinoceros: Tutoriály
[3] Maple: Manuál pro začátečníky
Odkazy

Zde se nachází zajímavé odkazy týkající se výuky předmětu Počítačové zobrazování objektů.


    Design stránek: Stanislav Olivík, 2011