101MMR

Přednáška

 

Modely

Vectorfield

Fazovy portret

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

 

Matice, vl. cisla

Linearizace

Poincare-Bendixson

1. integral

Hamilton

Liouville

Liapunov

Hopf

Portret

Popis portretu

Index

Vzor1

Vzor2

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

 

 

 

 

 

 

Požadavky k zápočtu:

Aktivní účast na cvičení.

 

Požadavky ke zkoušce:

Předmětem zkoušky bude látka vyložená během přednášky a procvičená na cvičeních - viz harmonogram.
Zkouška obsahuje písemku k jejímuž řešení bude významně Matlab. V případě nerozhodného výsledku může následovat ústní zkouška.

 

Průběh zkoušky: písemka > 90 minut, 4 příklady (4x25=100 bodů celkem); známka:

A (výborně, 100-90)

B (velmi dobře, 89-80)

C (dobře, 79-70)

D (uspokojivě, 69-60)

E  (dostatečně,59-50)

F (nedostatečně, <50)

Doporučená literatura:

 

·        Bobok J., Texty k přednášce, uveřejňované průběžně zde 

·        Havlena Vl., Štecha J., Teorie dynamických systémů (přednášky), ČVUT, 2002, ISBN 80-01-01971-3 (vybrané části).

·        Klíč A., Kubíček M., Matematika III, Diferenciální rovnice (kvalitativní teorie a aplikace), VŠCHT, 1992, ISBN 80-7080—162-X (vybrané části).

·        Nagy J., Elementární metody řešení obyčejných diferenciálních rovnic, MVŠT, sešit IX, SNTL, Praha, 1983.

·        Nagy J., Stabilita obyčejných diferenciálních rovnic, MVŠT, sešit XVI, SNTL, Praha, 1983.

·        Lynch St., Dynamical Systems with Applications using MATLAB, Birkhäuser, Boston – Basel – Berlin, 2004 (vybrané části).  

·         Kapitaniak T., Chaos for Engineers, Theory, Applications and Control, Second Revised Edition, 142 pp., Springer Verlag Berlin Heidelberg New York, 2000.

·         Pražák P., Diferenciální rovnice a jejich použití v ekonomii, disertační práce, 178 stran, MFF UK Praha, 2006. https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/140001795

·         G. Gandolfo, Economic dynamics: Methods and Models, Advanced Textbooks in Economics, Elsevier Science Publisher, 1971. 

·        Fiechtinger, G., Hopf bifurcation in an advertising diffusion model, Journal of Economic Behaviour and Organization 17(1992), 401—411.

 

Související texty:

- P. Drulák, Klaus a ekologové v zajetí rovnováhy (LN, 10.11. 2007) tif

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX