doc. RNDr. Jan Chleboun, CSc.

Výuka v ZS 2021/2022:  101MA04, 101XSM4, 101MA01 (cv), 101M1A (cv), 101MA03 (cv)

Výuka v LS 2020/2021:  101MT4B, 101XSM2

 

Osobní kontaktní konzultace během zkouškového období ZS: pondělí 14:00 - 15:50 nebo jindy, avšak jen po předchozí dohodě.

Pro dojednání distanční konzultace v MS Teams použijte e-mail.

POZOR - konzulace se jednorázově přesouvají z pondělí 10. ledna 2022 na úterý 11. ledna od 14 do 16 hodin.

 

 

DoporučeníJestliže něčemu v probírané látce nerozumíte, zeptejte se cvičícího nebo přednášejícího.

 

Pokud nerozumíte skriptům ke kurzům matematiky, snad vám pomůže tento text .

  

Upozornění:  Na e-maily mohu odpovědět jen tehdy, pokud je dostanu. Vyvarujte se prosím odesílání zpráv z domén typu seznam.cz, gmail.com apod. Antispamový filtr FSv je nemá rád a mnoho takových zpráv skončí ve složce Junk E-mail nebo je zcela odstraněno.

    Zároveň studentům doporučuji, aby nahlíželi do svých oficiálních fakultních schránek elektronické pošty. Stalo se například, že se student do své schránky podíval až poté, co ze studijního oddělení dostal nečekaný dopis, že jeho studium bylo ukončeno. Posléze zjistil, že už před čtvrt rokem mu vyučující poslal důležitou zprávu, jejíž ignorování pak vyústilo v tak nepříjemné překvapení.

 

 

Studenti už před 2500 lety byli utilitární, dnes se jim však neodvažujeme odpovědět tak, jak se traduje o Pythagorovi: „Co získám tím, že se naučím geometrii?“ zeptal se prý Pythagora jeden z jeho žáků. „Dej mu peníz,“ pokynul Pythagoras otrokovi, „on potřebuje mít užitek z toho, čemu se učí“. (F. Daneš: O stylu Vesmíru, Vesmír 75, č. 7, červenec 1996)

Víme určitě, že existuje procento společnosti, které nerozumí výrazům ve zprávách, protože prostě nemá dostatečnou slovní zásobu. Já to dennodenně pozoruji u studentů. ... Musíme jim vysvětlovat výrazy, kterým ještě před deseti lety studenti běžně rozuměli. Slova jako cudný, rozšafný, potměšilý. (Eva Spoustová v článku Kateřiny Kořínkové "Jak poznat pravdu," Nový prostor, č. 549 (2020), str. 20)     Poznámka J. Ch.: Když studující nerozumějí ani své mateřštině, dokážou porozumět jazyku matematiky?

 

[Poslední úprava 7. 1. 2022,  J. Ch.]