Předmět MA1

Otázky ke zkouškovému pohovoru
Harmonogram, požadavky ke zkoušce, literatura atd.
Příklady z analytické geometrie - náměty

Aktuální informace o distančním studiu v LS 2019/2020
Pokyny pro pro studenty - dne 16.3.2020
V úterý 24.3. od 16:00 do 17:00 se uskuteční konzultace na téma "Diferenciální počet funkcí jedné proměnné" pomocí MS Teams. Všichni studenti předmětu M1A jsou zváni.