MATEMATIKA V INŽENÝRSKÉM VZDĚLÁVÁNÍ
 
nadpis
 
Základní data o konferenci:
Konference proběhla ve dnech 4. - 8. září 2006 v zařízeních firmy Jarošek v Mutěnicích.
Konference byla uspořádána Ústavem matematiky Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Katedrou matematiky Fakulty stavební ČVUT v PrazeKomisí pro matematiku na vysokých školách technických, ekonomických a zemědělských Jednoty českých matematiků a fyziků.
Záštitu konference převzali prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc., děkan Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc., děkan Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze.
Konference byla akreditována MŠMT jako akce dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Číslo akreditace je 10804/2006 - 25 - 150.
Konference vytvořila prostor pro setkání učitelů matematiky na výše uvedených vysokých školách, učitelů matematiky na středních školách a odborníků inženýrů jak z vysokých škol, tak praxe. Vedle problémů výuky byly prezentovány výsledky vědeckovýzkumné a odborné práce v oblasti aplikované matematiky.
Tematické okruhy referátů přednášených na konferenci:
 - Matematika na středních školách ve vztahu ke školám VŠTEZ
 - Počítačem podporovaná výuka matematických předmětů
 - Aplikace matematiky
 - Doktorské studium v matematice na VŠTEZ
Programový výbor konference:
 Doc. RNDr. Vojtech Bálint, CSc.
 RNDr. Jarmila Burešová, CSc.
 Doc. RNDr. Jaroslav Černý, CSc.
 Prof. RNDr. Josef Diblík, DrSc.
 Prof. RNDr. Ivo Marek, DrSc.
 Doc. RNDr. Ludvík Novák, CSc.
 Doc. RNDr. Milada Kočandrlová, CSc.
 Doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc.
 Doc. RNDr. Josef Zedník, CSc.
Organizační výbor konference:
 Doc. RNDr. Ludvík Novák, CSc.
 Doc. RNDr. Jaroslav Černý, CSc.
 Eva Borková
 Mgr. Hana Chudá
 Petr Dvořák
 RNDr. Jan Ostravský, CSc.
 Mgr. Lubomír Sedláček
Kontaktní adresy:
 Doc. RNDr. Ludvík Novák, CSc.
 Ústav matematiky
 Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně
 Nad stráněmi 4511
 760 05 Zlín
 email:  novak@fai.utb.cz 
 
 Internetová informační adresa:
 http://web.fai.utb.cz/
 Doc. RNDr. Jaroslav Černý, CSc.
 Katedra matematiky
 Fakulta stavební ČVUT v Praze
 Thákurova 7
 166 29 Praha 6
 email:  cerny@mat.fsv.cvut.cz 
 
 Internetová informační adresa:
 http://mat.fsv.cvut.cz/