Město Hejnice leží na severním úpatí Jizerských hor, v nadmořské výšce 375 m, hlavním tokem je řeka Smědá. Převážná část území patří k chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. Existence Hejnic byla úzce spjata s poutním kostelem, jehož vznik podle pověsti spadá do roku 1211. Na uzdravování nemocných zde asi měla vliv léčivá voda, pramenící v nedaleké Libverdě. K propagaci místa přispěl řád františkánů, jejichž klášter zde roku 1692 založil hrabě František Gallas. Obec Hejnice byla povýšena na město 31. 7. 1917. V oblasti horského hřebenu se nachází několik přírodních rezervací a chráněných území.

Místo konání konference bude Mezinárodní centrum duchovní obnovy v Hejnicích. Přímo v tomto Centru je připraveno příjemné ubytování v 16 jednolůžkových a 19 dvoulůžkových klášterních pokojích s příslušenstvím. Další ubytovací možnosti nabízí blízký hotel. Odpočinout si a relaxovat můžete v několika klubovnách, refektářích a malé tělocvičně. K rekreaci a meditaci na čerstvém vzduchu se nabízí velká klášterní zahrada, vnitřní kvadratura, jižní zahrádka, ambity a břeh meandru řeky Smědé obtékající skalní ostroh u chrámového komplexu.

 

zahrada.jpg (34928 bytes)

Jednota českých matematiků a fyziků

Komise pro matematiku na vysokých školách technických, ekonomických a zemědělských

Technická univerzita Liberec

logo2.jpg (23359 bytes)                                               logo.gif (1626 bytes)

pořádali

pod záštitou rektora Technické univerzity v Liberci

Prof. RNDr. Davida Lukáše, CSc.

u příležitosti 50. výročí založení Technické univerzity v Liberci

27. konferenci o matematice

na školách VŠTEZ

Matematika v inženýrském vzdělávání

              9. - 13. 9. 2002

Hejnice

Komise pro matematiku pořádá 27. konferenci o matematice na technických univerzitách a vysokých školách. Konference chce prezentovat současné trendy a výsledky v různých oblastech matematiky v kontextu prostředí technických vysokých škol. Hlavním tématem bude zavádění strukturovaného (třístupňového) studia a postavení matematických předmětů v tomto studiu. Jedna ze sekcí konference bude věnována i výsledkům vědecké práce, zejména aplikacím v řešení inženýrských problémů.

IČO organizátora:  444871

Konference se konala ve dnech 9. – 13. září 2002 v Mezinárodním centru duchovní obnovy v Hejnicích. Konferenci pořádá Komise JČMF pro matematiku na vysokých školách technických, ekonomických a zemědělských a Technická univerzita v Liberci. Organizačně konferenci zajišťovali 

Milada Kočandrlová, Miroslav Brzezina a Jaroslav Černý  

Konference byla  zaměřena především na oblasti

Program konference


Fotogalerie:

Přednášky-úterý        Přestávky        Plénum        Přednášky-středa        Přednášky-čtvrtek dopoledne   

Přednášky-čtvrtek odpoledne        Přednášky-pátek        TUL a Ještěd        Centrum duchovní obnovy Hejnice  

 

Kontaktní adresa.

Jaroslav Černý, Katedra matematiky, Fakulta stavební ČVUT, Thákurova 7, 166 29 Praha 6

e-mail: cerny@mat.fsv.cvut.cz, Tel.: 02-2435 3866, 02-2435 4390, 0606930723, FAX: 02-3333 2732

 Seznam účastníků najdete

ZDE 

Datum poslední úpravy stránky

04/02/2003 13:31:22