Doplňková literatura

  1. Elektronická verze sbírky příkladů pro geodety
  2. J. Charvát- M. Hála- Z. Šibrava: Příklady k Matematice I, Vydavatelství ČVUT Praha, 1992.

  3. B. Budinský- J. Charvát: Matematika I (část 1, část 2), Vydavatelství ČVUT Praha, 1996.

  4. K. Rektorys a spolupracovníci: Přehled užité matematiky I, Prometheus Praha, 2000.