Cvičení jsou povinnou součástí výuky.


Přehled cvičení z předmětu MM1G 1. cvičení (.PDF)
 2. - Vlastnosti elementárních funkcí.
 3. cvičení (.PDF)
 4. - Vlastnosti polynomů, Lagrangeův a Newtonův interpolační polynom, Legendreovy polynomy.
 5. cvičení (.PDF)
 6. - Limita posloupnosti a funkce.
 7. cvičení (.PDF)
 8. - Asymptoty grafu funkce. Derivace funkce.
 9. cvičení (.PDF)
 10. - Tečna a normála grafu funkce, L´Hospitalovo pravidlo.
 11. cvičení (.PDF)
 12. - Derivace a vlastnosti funkce. Graf funkce.
 13. cvičení (.PDF)
 14. - Analytická geometrie.
 15. cvičení (.PDF)
 16. - Fyzikální význam derivace. Absolutní extrémy funkce. Taylorův polynom.
 17. cvičení (.PDF)
 18. - Numerické řešení rovnice f(x)=0. Diferenciál funkce. Schmidtova ortogonalizace.
 19. cvičení (.PDF)
 20. - Matice a jejich užití. Soustavy lineárních rovnic (část 1).
 21. cvičení (.PDF)
 22. - Maticové rovnice z vyrovnávacího počtu. Vnější součin, determinant matice. Inverzní matice. Soustavy lineárních rovnic (část 2). Vlastní čísla matice.
 23. cvičení (.PDF)
 24. - Metoda nejmenších čtverců. Vyrovnávací křivka, vyrovnávací rovina.

Původní autorkou těchto materiálů je Mgr. Hana Lakomá, Ph.D. Pozdější úpravy provedli doc. RNDr. Milada Kočandrlová, CSc. a Mgr. Milan Bořík, Ph.D.