Ústní část zkoušky– pohovor je nedílnou součástí zkoušky. Probíhá ve stejný den jako zkoušková písemka, čas konání pohovoru je vypisován společně s termínem písemné části prostřednictvím KOSu. Předmětem pohovoru je dokončení hodnocení zkouškové písemky. Během pohovoru může zkoušející položit doplňující otázky a změnit hodnocení písemky, a to zejména v případě potřeby ověření autorství zkouškové písemky. Na závěr ústní části seznámí zkoušející studenta s hodnocením zkoušky. Při neúčasti na ústní části je výslednou známkou ze zkoušky F.