Obsah přednášek z MM1G 1. Vlastnosti množin čísel, rozšíření množiny reálných čísel. Posloupnost a její limita.
 2. Limita funkce. Asymptoty grafu funkce. Funkce spojitá.
 3. Derivace funkce.
 4. Význam derivace.
 5. Absolutní extrém funkce.
 6. Aproximace funkce diferenciálem a Taylorovým polynomem.
 7. Analytická geometrie v prostoru. Vektory.
 8. Vektorový prostor.
 9. Maticový počet.
 10. Vnější součin vektorů a determinant.
 11. Inverzní matice, vektorový součin vektorů.
 12. Soustavy lineárních nehomogenních rovnic. Soustavy lineárních homogenních rovnic.
 13. Metoda nejmenších čtverců.