Úvodní informace

Přehled požadovaných znalostí

Harmonogram

Semestrální projekt (.PDF)

Doporučená literatura:
M. Kočandrlová, J. Černý: Geo-Matematika I, Skriptum ČVUT, 2007


K testům a k hodnocení předmětu

Zkoušková písemka- praktická část (.PDF)

Doplňková literatura