Úvodní informace

Přehled požadovaných znalostí

Harmonogram

PŘEDNÁŠKY:
Doporučená literatura:
M. Kočandrlová: Geo-Matematika II, Skriptum ČVUT, 2008

SAMOSTATNÁ PRÁCE:
Integrály funkce více proměnných
Úlohy 1 a 2 (.PDF), 3 (.PDF),
4 (.PDF), 5 (.PDF).
Opakování (.PDF)

Oficiální tahák (.PDF)

Hodnocení

Doporučená literatura a odkazynávštevníků (od 20. 2. 2006)