K101 K101 FSv ČVUT
k101

Magisterské studium

Povinné předměty

Magisterské studium

Povinné předměty

Vytisknout

Matematika pro magistry

doc. RNDr. Jozef Bobok, CSc.

 • Kód předmětu: 101MA4E
 • Obor: Management a ekonomika ve stavebnictví, Projektový management a inženýring
 • Rozsah: 2 + 1
 • Zakončení: Zk

Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými pojmy kvalitativní teorie rovinných dynamických systémů a s jejich použitím v ekonomických modelech.

Harmonogram

 1. Lineární diferenciální rovnice v rovině
 2. Homogenní lineární diferenciální rovnice 1. řádu (HLDR1); vybrané partie z kvalitativní teorie HLDR1; exponenciální funkce od matice a kanonické formy HLDR1; topologická ekvivalence HLDR1; nehomogenní lineární diferenciální rovnice 1. řádu (NLDR1); NLDR1 s konstantními koeficienty a časově závislou pravou stranou.

 3. Nelineární diferenciální rovnice v rovině
 4. Lokální stabilita a linearizace; Lyapunovova funkce; periodická řešení a limitní cykly; Poincarého-Bendixsonva věta; bifurkace v rovinných systémech.

 5. Dynamické ekonomické modely v rovině
  • Konkurenční rovnovážný model
  • Rapoportův model závodů ve zbrojení
  • Ramseyův růstový model
  • Zjednodušený Keynesův model ekonomického cyklu
  • Cournotův dvojpólový model s konstantními dodatečnými náklady
  • Cournotův dvojpólový model s rostoucími dodatečnými náklady
  • Tobinův-Blanchardův model
  • Kaldorův model

Literatura

 1. Jozef Bobok, Pomocný text k přednášce, 2007.
 2. Wei-Bin Zhang, Differential equations, bifurcations, and chaos in economics, World Scientific, Singapore (Series on Advances in Mathematics for Applied Scineces, 68), 2005.

Další informace naleznete na stránkách přednášejícího.

    Design stránek: Stanislav Olivík, 2011