ČVUT Doc. RNDr. Aleš Nekvinda, CSc. English
English pages

Doc. RNDr. Aleš Nekvinda, CSc.  

Hlavní strana

Adresa

Vitae

Odborné zaměření

Organizace výuky

Výuka

Informace pro studenty

Docent na katedře matematiky, stavební fakultě, ČVUT
e-mail: ales.nekvinda@cvut.cz
tel.:++ 420 / 2 2435 4410

Adresa

  Doc. RNDr. Aleš Nekvinda, CSc.
  Department of Mathematics
  Faculty of Civil Engineereng
  Czech Technical University
  Thákurova 7
  16629 Prague 6
  Czech Republic

Vitae

 • 1980: maturita na gymnáziu v Liberci
 • 1985: absolvování oboru "Matematická analýza" na Matematicko-fyzikální fakultě Karlovy univerzity v Praze
 • 1985: získání titulu Doktor přírodních věd (RNDr.) na Matematicko-fyzikální fakultě Karlovy univerzity v Praze
 • 1995: získání titulu Kandidát věd (CSc.) na Matematickém ústavu ČSAV
 • 2004: získání titulu Docent (Doc.) na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT


 • 1985 - 1987: stážista na Katedře matematiky a konstruktivní geometrie Fakulty stavební ČVUT
 • 1987 - 1992: asistent na Katedře matematiky a konstruktivní geometrie Fakulty stavební ČVUT
 • 1992 - 2004: odborný asistent na Katedře matematiky a konstruktivní geometrie Fakulty stavební ČVUT
 • od r. 2004: docent na Katedře matematiky a konstruktivní geometrie Fakulty stavební ČVUT

Odborné zaměření

Organizace výuky

Výuka - tady jsou odkazy na webovské stránky katedry

Informace pro studenty

 • Pro informace z MA 1 klikněte na MA 1
 • Pro informace z MA 2 klikněte na MA 2
 • Pro informace z MA 3 klikněte na MA 3
 • Pro informace z MA 4 klikněte na MA 4
 • Liberec - Pro informace z KOG klikněte na KOG Liberec