Rektorysova soutěž, ročník 2017
Stránky katedry Stránky o posluchárně prof. Rektoryse Stránky fakulty

Studentská konference
a

Rektorysova soutěž


se konala 1. prosince 2017 od 8:50 v místnosti B-169
v budově Fakulty stavební ČVUT v Praze


Výsledky Rektorysovy soutěže

1. místo Bc. Jan Mazáč: Modely kvazikrystalu se soběpodobností, FJFI
2. místo Bc. Kateřina Solovská: Nerigidní registrace obrazu v magnetické rezonanci, FJFI
3. místo Liya Gaynutdinova: The Comparison of Numerical Methods for Solving Stochastic Elliptic Partial Differential Equations, FSv
Bc. Čeněk Škarda: Optimalizace objektivních funkcí využitím stromových struktur, FJFI
Ing. Marek Tyburec: Mathematical Programming Approach to Tiling of Finite Areas With Wang Tiles, FSv

Porota:

předsedadoc. RNDr. Jozef Bobok, CSc., FSv
členové prof. Ing. Zuzana Masáková, Ph.D., FJFI
doc. RNDr. Jan Chleboun, CSc., FSv
doc. RNDr. Zdeněk Skalák, CSc., FSv
doc. Ing. Jan Zeman, Ph.D., FSv

Nesoutěžní příspěvky

Bc. Oleksiy Maybrodskyy, Bc. Michal Karásek: Transformace a určení přesnosti geodetických souřadnic v R-projektu, FSv
Ing. arch. Jitka Píšová: Kvalitativní vlastnosti Navierových-Stokesových rovnic na omezené konvexní oblasti, FSv
Mgr. Petra Vacková: Navierovy-Stokesovy rovnice na konvexní oblasti a zobecněná energetická nerovnost, FSvSborník abstraktů | PDF |


Sborník soutěžních příspěvků – připravuje seKontakty

doc. RNDr. František Bubeník, CSc.
předseda organizačního výboru konference
Katedra matematiky FSv ČVUT
Telefon: 22435 4386
Email: frantisek.bubenik@cvut.cz
Ing. Martin Soukenka, Ph.D.
člen organizačního výboru konference
Katedra matematiky FSv ČVUT
Telefon: 22435 4411
Email: martin.soukenka@cvut.cz

Poděkování

Konference byla podpořena grantem SGS ČVUT, SVK 01/17/F1.


Stránky předchozích ročníků Rektorysovy soutěže:
2017 (10. ročník), 2016 (9. ročník), 2015 (8. ročník), 2014 (7. ročník), 2013 (6. ročník), 2012 (5. ročník), 2011 (4. ročník), 2010 (3. ročník), 2009 (2. ročník), 2008 (1. ročník), 2007 (0. ročník)