Rektorysova soutěž, ročník 2019
Stránky katedry Stránky o posluchárně prof. Rektoryse Stránky fakulty

Rektorysova soutěž


se konala v pátek 17. května 2019 od 11:50 v místnosti C-206
v budově Fakulty stavební ČVUT v Praze


Výsledky Rektorysovy soutěže

Bakalářské a magisterské studium

1. místo Bc. Evžen Korec: An improved model for torsion of elastic beams with thin-walled closed cross sections, FSv
2. místo Václav Voráček: Small quantum structures without group-valued measures, FEL
3. místo Liya Gaynutdinova: Accelerated Metropolis-Hastings algorithm for parameter identification, FSv

Doktorské studium

1. místo Ing. Jan Valášek: The study of different inlet boundary conditions for fluid-structure interaction problem, FS
2. místo Ing. Martin Ladecký: Acceleration of FFT-based homogenisation by low-rank tensors approximations, FSv
3. místo Ing. Marek Tyburec: 3D-printed internal structure for composite beams by semidefinite programming, FSv

Porota:

předsedadoc. RNDr. Jozef Bobok, CSc., FSv
členové prof. RNDr. Daniela Jarušková, CSc., FSv
prof. Ing. Jaroslav Kruis, Ph.D., FSv
prof. Ing. Jan Zeman, Ph.D., FSv
doc. RNDr. František Bubeník, CSc., FSv
doc. RNDr. Jiří Demel, CSc., FSv
doc. Ing. Lubomíra Dvořáková, Ph.D., FJFI
doc. RNDr. Jan Chleboun, CSc., FSv
doc. RNDr. Petr Mayer, Ph.D., FSv
doc. RNDr. Veronika Sobotíková, CSc., FEL
doc. RNDr. Petr Sváček, Ph.D., FS
Ing. Tomáš Kalvoda, Ph.D., FIT


Kontakty

doc. RNDr. František Bubeník, CSc.
předseda organizačního výboru Rektorysovy soutěže
Katedra matematiky FSv ČVUT
Telefon: 22435 4386
Email: frantisek.bubenik@cvut.cz

Poděkování

Konference byla podpořena grantem SGS ČVUT, SVK 01/19/F1.


Stránky předchozích ročníků Rektorysovy soutěže:
2019 (12. ročník), 2018 (11. ročník), 2017 (10. ročník), 2016 (9. ročník), 2015 (8. ročník), 2014 (7. ročník), 2013 (6. ročník), 2012 (5. ročník), 2011 (4. ročník), 2010 (3. ročník), 2009 (2. ročník), 2008 (1. ročník), 2007 (0. ročník)