Rektorysova soutěž, ročník 2017
Stránky katedry Stránky o posluchárně prof. Rektoryse Stránky fakulty

České vysoké učení technické v Praze

pořádá studentskou vědeckou konferenci

Studentská konference a Rektorysova soutěž


Termín a místo konání

Konference se koná 1. prosince 2017 na Fakultě stavební ČVUT v Praze, v zasedací místnosti B-169.

Zaměření konference

Konference je zaměřena na aplikovanou matematiku v oblastech spojujících numerickou matematiku, matematickou analýzu, pravděpodobnost a matematickou statistiku a odborné předměty přírodovědného a technického zaměření.

Cíle konference

Hlavním cílem konference je umožnit studentům magisterských a doktorských programů školy prezentovat své práce, které vznikly nad rámec běžného studia, a seznámit se s výsledky ostatních studentů.
Konference se mohou zúčastnit také studenti jiných vysokých škol.

Rektorysova soutěž

Součástí konference je 10. ročník celoškolské Rektorysovy soutěže. Této soutěže se smí zúčastnit pouze studenti ČVUT. Další podmínkou je odevzdání práce v písemné formě na sekretariát Katedry matematiky Fakulty stavební do 3. listopadu 2017. Odborná porota práce posoudí a s přihlédnutím k prezentacím poté v rámci konference udělí ocenění autorům nejlepších prací.

Vložné

Vložné na konferenci nebude vybíráno.

Prezentace

Příspěvky budou přednášeny ústně. Z konference bude vydán sborník abstraktů prezentovaných prací.

Důležitá data

 • 3. listopadu 2017 — mezní datum přihlášení na konferenci. Přihlášení probíhá formou odeslání abstraktu příspěvku organizačnímu výboru konference.
 • 3. listopadu 2017 — mezní datum přihlášení na Rektorysovu soutěž a odevzdání písemných vyhotovení soutěžních prací na sekretariátu Katedry matematiky Fakulty stavební ČVUT v Praze.
 • 1. prosince 2017 — konání konference.

Důležité dokumenty

 • vzor abstraktu — LaTeX (zip)
 • vzor abstraktu — formát MS Word 2007 a novější (zip)
 • letáček — konference (pdf)
 • několik rad k soutěžním textům pro účastníky Vyčichlovy a Rektorysovy soutěže (pdf)
 • několik rad k prezentacím

Kontakty

doc. RNDr. František Bubeník, CSc.
předseda organizačního výboru konference
Katedra matematiky FSv ČVUT
Telefon: 22435 4386
Email: frantisek.bubenik@cvut.cz
Ing. Martin Soukenka, Ph.D.
člen organizačního výboru konference
Katedra matematiky FSv ČVUT
Telefon: 22435 4411
Email: martin.soukenka@cvut.cz

Fakulty spolupracující na Rektorysově soutěži

 • Fakulta dopravní – Ústav aplikované matematiky (K611) – plakát (pdf)
  RNDr. Olga Vraštilová, vrastolg@fd.cvut.cz
 • Fakulta elektrotechnická – Katedra matematiky (13101) – plakát (pdf)
  RNDr. Veronika Sobotíková, CSc., sobotik@fel.cvut.cz
 • Fakulta informačních technologií – Katedra teoretické informatiky (18101) – plakát (pdf)
  Ing. Tomáš Kalvoda, Ph.D., tomas.kalvoda@fit.cvut.cz
 • Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská – Katedra matematiky (K14101, KM) – plakát (pdf)
  Ing. Radek Fučík, Ph.D., radek.fucik@fjfi.cvut.cz
 • Fakulta stavební – Katedra matematiky (K101) – plakát (pdf)
  doc. RNDr. František Bubeník, CSc., frantisek.bubenik@cvut.cz
 • Fakulta strojní – Ústav technické matematiky (Karlovo nám., 12101) – plakát (pdf)
  doc. Ing. Luděk Beneš, Ph.D., ludek.benes@fs.cvut.cz

Poděkování

Konference je podpořena grantem SGS ČVUT, SVK 01/17/F1.


Stránky předchozích ročníků Rektorysovy soutěže:
2016 (9.ročník), 2015 (8.ročník), 2014 (7.ročník), 2013 (6.ročník), 2012 (5.ročník), 2011 (4.ročník), 2010 (3.ročník), 2009 (2.ročník), 2008 (1.ročník), 2007 (0.ročník)