Rektorysova soutěž, ročník 2020
Stránky katedry Stránky o posluchárně prof. Rektoryse Stránky fakulty

Studentská konference a Rektorysova soutěž


se konala 20. listopadu 2020 od 8:50 formou videokonference v MS Teams


Výsledky Rektorysovy soutěže

Magisterské studium

1. místo Bc. Lukáš Heriban: Aproximace jednorozměrných relativistických bodových interakcí pomocí nelokálních potenciálů, FJFI
Bc. Jan Kovář: Matematické modelování proudění tekutin a transportu kontrastní látky v cévách, FJFI
Bc. Pavla Veselá: Efektivita aritmetických algoritmů v nestandardních číselných soustavách, FJFI
2. místo Bc. Vít Pánek: Supernáhodné stavy termodynamického dopravního plynu a jejich matematické vlastnosti, FJFI
Bc. Daniel Wohlrath: Asymptotické vlastnosti statistické rigidity v částicových systémech s balanční vlastností, FJFI
3. místo Bc. Martin Jex: Testování fázové stability vícesložkových směsí s využitím metod globální optimalizace, FJFI
Bc. Michal Malík: Matematické modelování fázového rozhraní metodou lattice Boltzmann, FJFI
4. místo Bc. Liya Gaynutdinova: Inverse Analysis of a Stochastic PDE Using Bayes Method, FSv
Bc. Pavel Horák: Modelování smrštění symetricky a nesymetricky vysychajícího betonu, FSv
Bc. Martin Kovanda: Rozpoznávání ultrazvukových signálů pomocí konvolučních neuronových sítí, FJFI
Bc. Dominika Zogatová: Úvod do teorie kooperativních her: teoretická a experimentální studie, FJFI

Doktorské studium

1. místo Ing. Martin Ladecký: Guaranteed Two-sided Bounds on all Eigenvalues of Preconditioned Diffusion and Elasticity Problems Solved by the Finite Element Method, FSv
2. místo Ing. Marek Tyburec: Global optimality in minimum compliance topology optimization of frames and shells by moment-sum-of-squares hierarchy, FSv
3. místo Ing. Karolina Nedomová: Numerická analýza vývoje teploty v betonovém kontejneru úložiště vyhořelého jaderného paliva se zohledněním vlivu hydratačního tepla, FSv

Porota

předsedadoc. RNDr. Jozef Bobok, CSc., FSv
členové Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D., FJFI
prof. Ing. Jan Zeman, Ph.D., FSv

Sborník abstraktů | PDF |

Kontakty

doc. RNDr. František Bubeník, CSc.
předseda organizačního výboru Rektorysovy soutěže
Katedra matematiky FSv ČVUT
Telefon: 22435 4386
Email: frantisek.bubenik@cvut.cz

Poděkování

Konference byla podpořena grantem SGS ČVUT, SVK 01/20/F1.


Stránky předchozích ročníků Rektorysovy soutěže:
2020 (13. ročník), 2019 (12. ročník), 2018 (11. ročník), 2017 (10. ročník), 2016 (9. ročník), 2015 (8. ročník), 2014 (7. ročník), 2013 (6. ročník), 2012 (5. ročník), 2011 (4. ročník), 2010 (3. ročník), 2009 (2. ročník), 2008 (1. ročník), 2007 (0. ročník)