Rektorysova soutěž, ročník 2021
Stránky katedry Stránky o posluchárně prof. Rektoryse Stránky fakulty

České vysoké učení technické v Praze

pořádá studentskou vědeckou konferenci

Studentská konference a Rektorysova soutěž


Online registrace


Termín a místo konání

Konference se koná v pátek 5. listopadu 2021 formou videokonference v MS Teams.

Konferenci plánujeme nahrávat po jednotlivých blocích (oddělených kompenzačními přestávkami).

Program konference (předběžný)

Zahájení videokonference předpokládáme v 8:55 a vlastní začátek konference v 9:00. Program konference bude sestaven podle přihlášených prací.

Časová délka videopříspěvku bude upřesněna podle počtu přihlášených příspěvků, orientačně předpokládáme 15 minut včetně diskuse.

Zaměření konference

Konference je zaměřena na aplikovanou matematiku v oblastech spojujících numerickou matematiku, matematickou analýzu, pravděpodobnost a matematickou statistiku a odborné předměty přírodovědného a technického zaměření.

Cíle konference

Hlavním cílem konference je umožnit studentům magisterských a doktorských programů školy prezentovat své práce, které vznikly nad rámec běžného studia, a seznámit se s výsledky ostatních studentů.
Konference se mohou zúčastnit také studenti jiných vysokých škol.

Rektorysova soutěž

Součástí konference je 14. ročník celoškolské Rektorysovy soutěže. Této soutěže se smí zúčastnit pouze studenti magisterských a doktorských oborů všech fakult ČVUT. Další podmínkou je odevzdání soutěžní práce ve formátu PDF.

Vložné

Vložné na konferenci nebude vybíráno.

Přihlášení a prezentace příspěvků

Z abstraktů všech dodaných prací bude sestaven Sborník abstraktů.

Odborná porota posoudí soutěžní práce a sestaví jejich pořadí. Autoři všech soutěžních prací budou odměněni.

Je vítána kategorie účastníků bez příspěvku, zejména z řad studentů magisterského a doktorského studia libovolné fakulty ČVUT. Přihlášení na konferenci jako účastník bez příspěvku před konáním konference nebo v průběhu konání konference účastníka k ničemu nezavazuje.

Důležitá data

 • 17. října 2021 — mezní datum přihlášení do Rektorysovy soutěže.
 • 5. listopadu 2021 — konání Rektorysovy soutěže.

Důležité dokumenty

 • letáček konference (PDF)
 • letáček soutěže (PDF)
 • vzor abstraktu — LaTeX (zip)
 • vzor abstraktu — formát MS Word 2007 a novější (zip)
 • několik rad k soutěžním textům pro účastníky Vyčichlovy a Rektorysovy soutěže (pdf)
 • několik rad k prezentacím

Kontakty

doc. RNDr. František Bubeník, CSc.
předseda organizačního výboru Rektorysovy soutěže
Katedra matematiky FSv ČVUT
Telefon: 22435 4386
Email: frantisek.bubenik@cvut.cz

Fakulty spolupracující na Rektorysově soutěži

 • Fakulta dopravní – Ústav aplikované matematiky (K611)
  RNDr. Olga Vraštilová, vrastolg@fd.cvut.cz
 • Fakulta elektrotechnická – Katedra matematiky (13101)
  RNDr. Veronika Sobotíková, CSc., sobotik@fel.cvut.cz
 • Fakulta informačních technologií – Katedra teoretické informatiky (18101)
  Ing. Tomáš Kalvoda, Ph.D., tomas.kalvoda@fit.cvut.cz
 • Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská – Katedra matematiky (K14101, KM)
  Ing. Radek Fučík, Ph.D., radek.fucik@fjfi.cvut.cz
 • Fakulta stavební – Katedra matematiky (K101)
  doc. RNDr. František Bubeník, CSc., frantisek.bubenik@cvut.cz
 • Fakulta strojní – Ústav technické matematiky (Karlovo nám., 12101)
  doc. Ing. Luděk Beneš, Ph.D., ludek.benes@fs.cvut.cz

Poděkování

Konference je podpořena grantem SGS ČVUT, SVK 01/21/F1.


Stránky předchozích ročníků Rektorysovy soutěže:
2020 (13. ročník), 2019 (12. ročník), 2018 (11. ročník), 2017 (10. ročník), 2016 (9. ročník), 2015 (8. ročník), 2014 (7. ročník), 2013 (6. ročník), 2012 (5. ročník), 2011 (4. ročník), 2010 (3. ročník), 2009 (2. ročník), 2008 (1. ročník), 2007 (0. ročník)