Rektorysova soutěž, ročník 2023
Stránky katedry Stránky o posluchárně prof. Rektoryse Stránky fakulty

České vysoké učení technické v Praze

pořádá studentskou vědeckou konferenci

Studentská konference a Rektorysova soutěž


se konala 10. listopadu 2023 od 9:00 formou videokonference v MS Teams


Výsledky Rektorysovy soutěže

1. místo Bc. Jan Bureš: Hledání optimálního tvaru stěn matematického modelu proudění krve v problematice úplného kavopulmonálního cévního napojení, FJFI
Bc. Daniela Opočenská: Asymptotic repetitive threshold of balanced sequences, FJFI
2. místo Ing. Marek Belda: Zlepšení tvaru leteckých profilů pomocí adjungované optimalizace a panelové metody, FS
Bc. Veronika Hendrychová: String Attractors of Pseudostandard and Rote Sequences, FJFI
Bc. Lenka Horvátová: Matematické modelování transportu a přestupu kontrastní látky do okolní tkáně v problematice perfuze myokardu, FJFI
3. místo Adam Blažek: 𝑤-NAF Representations of Complex Integers, FJFI
Bc. Dominik Horák: Numerický model neizotermálního proudění a obtékání překážek založený na mřížkové Boltzmannově metodě, FJFI
Bc. Kamila Houšková: On Triangular Norms and Their Generators, FEL
4. místo Bc. Barbora Hálková: Description of viscoelastic materials with fractional calculus, FSv
Bc. Jakub Malášek: Matematická analýza invariantních množin, FJFI

Odborná porota

předsedadoc. RNDr. Jozef Bobok, CSc., FSv
členové doc. RNDr. Jan Chleboun, CSc., FSv
prof. Ing. Edita Pelantová, CSc., FJFI

Nesoutěžní příspěvky

Ing. Liya Gaynutdinova: Guaranteed lower bounds to effective stiffness, FSv

Sborník abstraktů (PDF)

Kontakty

doc. RNDr. Jozef Bobok, CSc.
předseda organizačního výboru Rektorysovy soutěže
Katedra matematiky FSv ČVUT
Telefon: 22435 4469
Email: jozef.bobok@cvut.cz

Poděkování

Konference byla podpořena grantem SGS ČVUT, SVK 01/23/F1.


Stránky předchozích ročníků Rektorysovy soutěže:
2023 (16. ročník), 2022 (15. ročník), 2021 (14. ročník), 2020 (13. ročník), 2019 (12. ročník), 2018 (11. ročník), 2017 (10. ročník), 2016 (9. ročník), 2015 (8. ročník), 2014 (7. ročník), 2013 (6. ročník), 2012 (5. ročník), 2011 (4. ročník), 2010 (3. ročník), 2009 (2. ročník), 2008 (1. ročník), 2007 (0. ročník)