Rektorysova soutěž - ročník 2007
Stránky katedry Stránky o posluchárně prof. Rektoryse Stránky fakulty

Výsledky nultého ročníku Rektorysovy soutěže (rok 2007)

1. místo

Tomáš Bým (3. roč. bakal. st. oboru Stavební inženýrství)
Řešení problému rovinné pružnosti s využitím adaptivity


2. místo

Petr Kytka (1. roč. magist. st. oboru Geodézie a kartografie)
Analýza průchodu paprskových svazků v pentagonálním hranolu a koutovém odražeči


3. místo

Martin Horák (4. roč. bakal. st. oboru Stavební inženýrství)
Statilab - program pro výpočet vnitřních sil na rovinných rámových konstrukcích

Viktor Sláma (2. roč. bakal. st. oboru Stavební inženýrství)
Vedení tepla ve 2D