Rektorysova soutěž, ročník 2008
Stránky katedry Stránky o posluchárně prof. Rektoryse Stránky fakultyRektorysova soutěž se konala 9. prosince 2008
od 8:30 v učebně B-255

 Výsledky:

1.-2. místoBc. Martin Horák: Lokalizační vlastnosti modelů poškození, FSv
Jan Tláskal: Statistické metody klasifikace signálů, FJFI
3. místoBc. Ondřej Polívka: Numerické řešení Richardsovy rovnice metodou konečných objemů, FJFI
4. místoBc. Jan Lamač: Řešení rovnice difúze-reakce metodou časové diskretizace, FJFI
5. místoJaroslav Huml: Numerické řešení nevazkého a vazkého 2D stlačitelného proudění v GAMM kanále, FSI
6.-11. místoVojtěch Běták: Řešení trajektorií kapek dopadajících na letecký profil, FSI
Bc. Pavel Hron: Numerické metody pro řešení Buckleyho-Leverettova problému, FJFI
Bc. Josef Nosek: Porovnání stochastických optimalizačních algoritmů pro využití v inženýrské praxi, FSv
Bc. Lenka Radová, Bc. Petr Gavlák: Rozložení světelného toku svítidla přímkového typu, FEL
Martin Tauer: Numerické řešení vazkého laminárního proudění, FSI
Mgr. Jaroslav Vondřejc: Convergence analysis of fast Fourier transform based method for modelling of heterogeneous materials, FSv

 Porota:

předsedaprof. RNDr. Ivo Marek, DrSc.
členovédoc. RNDr. Jozef Bobok, CSc.
doc. Ing. Jaroslav Kruis, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Mayer, Dr.
Mgr. Petr Sváček, Ph.D.

Fakulty spolupracující na Rektorysově soutěži

Fakulta stavební - Katedra matematiky (11101)  plakát
Doc. RNDr. Jozef Bobok, CSc., bobok@mat.fsv.cvut.cz
Doc. RNDr. Aleš Nekvinda, CSc., nales@mat.fsv.cvut.cz
RNDr. Ivana Pultarová, Ph.D., ivana@mat.fsv.cvut.cz
RNDr. Zdeněk Šibrava, CSc., sibrava@mat.fsv.cvut.cz

Fakulta dopravní - Ústav aplikované matematiky (K611)  plakát
RNDr. Olga Vraštilová, vrastilova@fd.cvut.cz

Fakulta elektrotechnická - Katedra matematiky (13101)  plakát
RNDr. Veronika Sobotíková, CSc., sobotik@math.feld.cvut.cz

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská - Katedra matematiky (K14101, KM)  plakát
Ing. Petr Ambrož, Ph.D., petr.ambroz@fjfi.cvut.cz

Fakulta strojni - Ústav technické matematiky (Karlovo nám., 12101)  plakát
doc. RNDr. Stanislav Kračmar, CSc., kracmar@fsik.cvut.cz, kracmar@marian.fsik.cvut.cz


Výsledky Rektorysovy soutěže za rok 2007 (nultý ročník)