Rektorysova soutěž, ročník 2009
Stránky katedry Stránky o posluchárně prof. Rektoryse Stránky fakultyRektorysova soutěž se konala 9. prosince 2009
od 8:00 v učebně B-255

 Výsledky:

1. místoBc. Ondřej Polívka: Aplikace smíšené hybridní metody konečných prvků pro výpočet proudění podzemních vod a simulace transportu rozpuštěného kontaminantu, FJFI
2. místoBc. Radek Máca: Metody degenerované difuze při počítačovém zpracování obrazu a jejich aplikace, FJFI
3. místoIng. Jiří Cigler: Posunování pólu kvadratickým kritériem, FEL
4. místoIng. Zdeněk Váňa: Kostry v Hilbertových prostorech, Duffinův - Schaefferův algoritmus, FEL
5. místoBc. Zuzana Farová: Pokročilejší statistické metody klasifikace signálů, FJFI
6. místoBc. Petr Dvořák: Matematické modelování mikrostruktur při fázových přechodech, FJFI
7.-11. místoIng. Miloslav Čapek: Rojová optimalizace v Matlabu, FEL
Bc. Jan Hájek: Hra kulička na tyči, FEL
Bc. Jiří Jahoda: Digitální obrazová korelace a její subpixelové zpřesnění, FD
Bc. Milan Kříž: Eliminace noniusefektu v MHD, FD
Bc. Luděk Sahulka: Analýza vlivu hydratačního tepla, bednění a izolace na nárůst teploty betonu během hydratace, FSv

 Porota v 1. kole:

předsedaprof. RNDr. Ivo Marek, DrSc.
členovédoc. RNDr. Jozef Bobok, CSc.
doc. RNDr. Jan Chleboun, CSc.
doc. RNDr. Petr Mayer, Dr.
Ing. Michal Beneš, Ph.D.

 Porota ve 2. kole:

předsedaprof. RNDr. Ivo Marek, DrSc.
členovédoc. RNDr. Jozef Bobok, CSc.
doc. RNDr. Jan Chleboun, CSc.
doc. RNDr. Petr Mayer, Dr.


Organizační výbor (kontaktujte nás i v případě otázek či nejasností):
Doc. RNDr. Jozef Bobok, CSc., bobok@mat.fsv.cvut.cz
Doc. RNDr. Aleš Nekvinda, CSc., nales@mat.fsv.cvut.cz
RNDr. Ivana Pultarová, Ph.D., ivana@mat.fsv.cvut.cz
RNDr. Zdeněk Šibrava, CSc., sibrava@mat.fsv.cvut.cz

Technická podpora: Ing. Stanislav Olivík, olivik@mat.fsv.cvut.czFakulty spolupracující na Rektorysově soutěži (plakát)

Fakulta dopravní - Ústav aplikované matematiky (K611)  plakát
RNDr. Olga Vraštilová, vrastilova@fd.cvut.cz

Fakulta elektrotechnická - Katedra matematiky (13101)  plakát
RNDr. Veronika Sobotíková, CSc., sobotik@math.feld.cvut.cz

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská - Katedra matematiky (K14101, KM)  plakát
Ing. Petr Ambrož, Ph.D., petr.ambroz@fjfi.cvut.cz

Fakulta strojní - Ústav technické matematiky (Karlovo nám., 12101)  plakát
doc. RNDr. Stanislav Kračmar, CSc., kracmar@fsik.cvut.cz, kracmar@marian.fsik.cvut.czVýsledky Rektorysovy soutěže za rok 2008 (1.ročník), 2007 (0.ročník)