Rektorysova soutěž, ročník 2012
Stránky katedry Stránky o posluchárně prof. Rektoryse Stránky fakulty

Studentská vědecká konference

Aplikovaná matematika – Rektorysova soutěž

se konala 7. prosince 2012 od 8:15 v místnosti B-365
v budově Fakulty stavební ČVUT v Praze


 Výsledky Rektorysovy soutěže

1. – 2. místo Petr Veverka: Postačující stochastický princip maxima pro diskontovanou úlohu řízení, FJFI
Jaroslav Vondřejc: Arbitrary precise guaranteed bounds of homogenized material coefficients by FFT-based Finite Element Methods, FSv
3. – 5. místo Pavel Heller: Reprezentace komplexních čísel v nestandardních číselných soustavách, FJFI
Lukáš Krupička: Model sdruženého transportu tepla a podzemní vody v porézním prostředí s vlivem mrznutí, FSv
Ondřej Tichý: Automated Functional Analysis in Dynamic Medical Imaging, FJFI
6. – 7. místo Tomáš Vávra: Aritmetika v číselných soustavách se zápornou bází, FJFI
Martin Veselý: Analytické odvození některých spektrálních vlastností náhodných matic malého rozměru, FJFI
8. – 14. místo Marek Bukáček: Celulární model pohybu chodců s adaptivním časovým krokem, FJFI
Edita Dvořáková: Algebraický multigrid, FSv
Michal Eliaš: Využitie interpolačných techník na riešenie problému interpretácie troposférického oneskorenia, FSv
Martin Hanek: Numerická simulace rotačně symetrické úlohy pro stacionární proudění, FS
Jan Milík: Simulation of a nondeterministic pushdown automaton for tree indexing, FIT
Jana Papoušková: Informační divergence v teorii Preisach-Mayergoyzova prostoru hysteronů, FJFI
Michal Záveský: Lokalizační iterativní algoritmy založené na přesných geodetických drahách, FJFI

 Porota:

předsedkynědoc. Ing. Zuzana Masáková, Ph.D.
členové doc. RNDr. Josef Jirásko, CSc.
doc. RNDr. Aleš Nekvinda, CSc.
Ing. Petr Ambrož, Ph.D.
Ing. Michal Beneš, Ph.D.


Nesoutěžní příspěvky

Martin Biák: Pavouci na vinici, VŠCHT
Radek Hájek, Martin Verner: Modelování vlivu nejistoty v materiálových vlastnostech betonu na statické parametry konstrukcí, FSv
Tomáš Hanus: Bifurkační analýza autonomních soustav obyčejných diferenciálních rovnic s nespojitými pravými stranami, VŠCHT
Vladimír Holubec, Miroslav Kopecký: Porovnání geostatistických možností ESRI ArcGIS a R-Project, FSv
Libor Horák: Bloky izometrií zkroucených permutací, FSv
Hana Horáková: Statistická analýza průtokových řad, FSv
Jitka Píšová: Matematický model ustáleného proudění vazké nestlačitelné tekutiny, FSv

Kontakty

Ing. Martin Soukenka, Ph.D.
člen organizačního výboru konference
Katedra matematiky FSv ČVUT
Telefon: 22435 4411
Email: SoukenkaM@mat.fsv.cvut.cz
Doc. RNDr. Zdeněk Skalák, CSc.
předseda organizačního výboru konference
Katedra matematiky FSv ČVUT
Telefon: 22423 4407
Email: skalak@mat.fsv.cvut.cz

Poděkování

Konference byla podpořena grantem SGS ČVUT, SVK02/12/F1.Výsledky Rektorysovy soutěže za rok 2012 (5.ročník), 2011 (4.ročník), 2010 (3.ročník), 2009 (2.ročník), 2008 (1.ročník), 2007 (0.ročník)