Rektorysova soutěž, ročník 2012
Stránky katedry Stránky o posluchárně prof. Rektoryse Stránky fakulty

Studentská vědecká konference

Rektorysova soutěž

se konala 4. prosince 2013 od 9:00 v místnosti B-365
v budově Fakulty stavební ČVUT v Praze


Výsledky Rektorysovy soutěže

1. – 2. místo Martin Horák: Elastoplasticity and damage mechanics at small and finite strains, FSv
Karel Mikeš: Numerická simulace šíření trhliny založená na lineární lomové mechanice, FSv
3. – 4. místo Lukáš Krupička: Modelování sdružených transportních procesů v porézním prostředí, FSv
Petr Pauš: Matematický model interakcí v diskrétní dislokační dynamice, FJFI
5. – 8. místo Ondřej Kollert: Level Spacing distribuce pro Calogero-Moserovy náhodné matice, FJFI
Hana Srbová: Statistické charakteristiky 3D obrazu a jejich biomedicínské využití, FJFI
Antonín Šulc: Region classiffication of satellite images from covariance matrices with EM algorithm, FEL
Petr Weber: Vybrané problémy počítačové mechaniky tekutin, FD

Porota:

předsedaprof. RNDr. Ivo Marek, DrSc.
členové prof. RNDr. Daniela Jarušková, CSc.
doc. RNDr. Petr Mayer, Dr.
doc. RNDr. Veronika Sobotíková, CSc.
Ing. Pavel Strachota, Ph.D.

Nesoutěžní příspěvky

Karel Hájek, Ondřej Petlík: Identifikace parametrů v rovnici hydratace betonu, FSv
Hana Horáková: Odhad změny ročních maxim průtokových řad, FSv
Martin Lžíčař, Viera Bejdová: Krigování v anisotropních modelech pomocí R-projektu, FSv
Jitka Píšová: Matematický model proudění vazké nestlačitelné tekutiny v kanálu, FSv
Petra Surynková: Hledání os obecných rotačních ploch daných mrakem bodů, MFF UKKontakty

Ing. Martin Soukenka, Ph.D.
člen organizačního výboru konference
Katedra matematiky FSv ČVUT
Telefon: 22435 4411
Email: SoukenkaM@mat.fsv.cvut.cz
Doc. RNDr. Aleš Nekvinda, CSc.
předseda organizačního výboru konference
Katedra matematiky FSv ČVUT
Telefon: 22423 4410
Email: nales@mat.fsv.cvut.cz

Poděkování

Konference byla podpořena grantem SGS ČVUT, SVK01/13/F1.


Výsledky Rektorysovy soutěže za rok 2013 (6.ročník), 2012 (5.ročník), 2011 (4.ročník), 2010 (3.ročník), 2009 (2.ročník), 2008 (1.ročník), 2007 (0.ročník)