Rektorysova soutěž, ročník 2014
Stránky katedry Stránky o posluchárně prof. Rektoryse Stránky fakulty

Studentská konference
a

Rektorysova soutěž

se konala 3. prosince 2014 od 8:45 v místnosti B-169
v budově Fakulty stavební ČVUT v Praze


Výsledky Rektorysovy soutěže

1. místo Martin Horák: Hybrid-Trefftz finite element method, FSv
Ondřej Tichý: On Sparsity in Bayesian Blind Source Separation for Dynamic Medical Imaging, FJFI
2. místo Jan Havelka: Efektivní metody pro propagování nejistot v popisu proudění podzemní vody, FSv
Dejan Kirda: Matematické modelovanie spaĺovania vo fluidních kotloch, FJFI
3. místo Martin Doškář: Wang tilings for real world material systems, FSv
Jan Legerský: Hašovací funkce a kombinatorika na slovech, FJFI
Karel Mikeš: Modelování pružných materiálů pomocí kvazikontinua, FSv
4. místo Jonáš Chudý: Počítačové zpracování obrazu pomocí degenerované difuze, FJFI
Jakub Solovský: Matematické modelování dvoufázového vícesložkového proudění v nenasyceném porézním prostředí, FJFI
Jiří Šleis: Teorie balancovaných distribucí a její socio-fyzikální aplikace, FJFI
Marek Tyburec: Rozšíření programu distmesh pro vícedimenzionální problémy, FSv
Jiří Vejrosta: Matematické modelování difuzních procesů a numerická simulace v LiIon bateriích, FJFI
Lukáš Krupička: Matematické modelování hydro-termálních procesů v betonu s vlivem mrznutí, FSv

Porota:

předsedaprof. RNDr. Ivo Marek, DrSc.
členové prof. RNDr. Daniela Jarušková, CSc.
prof. Ing. Milan Jirásek, DrSc.
doc. RNDr. Petr Mayer, Dr.
doc. Ing. Jan Zeman, Ph.D.
Ing. Petr Ambrož, Ph.D.
Ing. Petr Bauer, Ph.D.
Ing. Matěj Tušek, Ph.D.

Nesoutěžní příspěvky

Hana Horáková: Detekce více změn ve středních hodnotách náhodných vektorů se dvěma a více složkami, FSv
Martin Isoz: Simplified model of spreading rivulet of viscous liquid on an inclined wetted plate, VŠCHT
Eliška Janouchová: Identifikace pravděpodobnostního rozdělení parametrů v heterogenním materiálu, FSv
Lukáš Kotrla: Funkce sinp v reálném i komplexním oboru, FAV ZČU
Iveta Looseová: Fučíkovo spektrum nesymetrického diferenčního operátoru, FAV ZČU
Karel Mikeš: Identification of parameters in initial value problems for ordinary differential equations, FSv
Eva Myšáková: Adaptivně doplňovaný návrh experimentu pro konstrukci meta-modelu v hyperkulovém prostoru, FSv
Jitka Píšová: Kvalitativní vlastnosti řešení Navierovy-Stokesovy rovnice v prostoru s periodickými oblastmi, FSv
Jan Špička, Barbora Vyskočilová: Bayesovské metody v krigování, FSvSborník abstraktů | PDF |Kontakty

Ing. Martin Soukenka, Ph.D.
člen organizačního výboru konference
Katedra matematiky FSv ČVUT
Telefon: 22435 4411
Email: SoukenkaM@mat.fsv.cvut.cz
Doc. RNDr. František Bubeník, CSc.
předseda organizačního výboru konference
Katedra matematiky FSv ČVUT
Telefon: 22423 4386
Email: bubenik@mat.fsv.cvut.cz

Poděkování

Konference je podpořena grantem SGS ČVUT, SVK 01/14/F1.


Výsledky Rektorysovy soutěže za rok 2014 (7.ročník), 2013 (6.ročník), 2012 (5.ročník), 2011 (4.ročník), 2010 (3.ročník), 2009 (2.ročník), 2008 (1.ročník), 2007 (0.ročník)