K101 K101 FSv ČVUT
Logo

Seminář katedry matematiky

Historie
Aktuálně Přednášky Fotogalerie Program

Seminář katedry matematiky

Seminář katedry matematiky

Přednášky

Letní semestr 2016/17

Zde najdete stručný popis již proběhnuvších přednášek.

5. 4. 2017
D. Jarušková

Název přednášky: Návrh experimentu v jednom problému nelineární regrese

Přednášející: prof. RNDr. Daniela Jarušková, CSc.

Katedra matematiky, Fakulta stavební, ČVUT v Praze 

Abstrakt: Přednáška se zabývá návrhem experimentu v nelineární regresi. Nejprve bude vysvětlen obecně princip odhadování parametrů v nelineární regresi a kritéria, podle kterých se posuzuje jejich kvalita. Metoda bude aplikována na problém z termofyziky, kde se na čtvercové destičce měří v po sobě jdoucích okamžicích teplota. Cílem je navrhnout umístění sensoru(ů) tak, aby se co nejlépe odhadly tepelné vodivosti ve směru osy x a y. Problém se stane komplikovanější, jestliže se předpokládá, že měřenou teplotu ovlivňují nejen náhodné chyby měření, ale ještě další náhodné parametry. V našem případě to jsou chyby ve správném umístění sensoru(ů). V takovém případě je možno se na problém dívat minimálně dvěma způsoby, tj. uvažovat dva typy kritérií. V důsledku pak dostáváme dvě naprosto odlišná řešení.

Poslední úprava: 6.4.2017

Design stránek: Stanislav Olivík, 2013