K101 K101 FSv ČVUT
k101

Univerzita třetího věku

Harmonogram předmětu

Univerzita třetího věku

Harmonogram předmětu

Vytisknout

Geometrie na každém kroku II

Zimní semestr 2020-2021

Kdy a kde: každé úterý od 22.9.2020 vždy od 10:00 hod. v místnosti B-365 až do 15.12.2020.


Navážeme na letní semestr tam, kde byla naše práce násilně přerušena. Nejprve zkontrolujeme oba domácí úkoly

  1. Porovnáme si řešení hádanek a hlavolamů inspirovaných Albertem Einsteinem.
  2. Pochlubíme se svými modely polopravidelných Archimédových i jiných mnohostěnů.

Pražské mostyPonts remarquables doplníme o historické a geometrické aspekty pro

  1. Světové mosty a železniční mosty zvlášť.

V letním semestru jsme navštívili výstavu Ze života knih a knížek, kterou si připomeneme a doplníme možná o další zajímavosti, na co se psalo před a po objevu papíru a knihtisku

  1. Papír a kniha.

Z léta nám ještě zbylo

  1. Řetězovka a stožáry vysokého napětí.
  2. Rozvinutelné plochy.
  3. Metoda nejmenších čtverců.

Přidáme geometrii ideálních měst a opevnění

  1. Ideální města a pevnosti.

V minulém roce oslavila česká egyptologie 100. výročí, to je příležitost k tomu, abychom se vrátili k první přednášce z prvního semestru matematiky a geometrie pro U3V, připomněli si historii objevů v Egyptě a pokusili se o matematické výpočty z nepřesných dat Cheopsovy pyramidy

  1. Matematiky Cheopsovy pyramidy.

Změna programu je vyhrazena Miladě Kočandrlové a účastníkům kurzu.


Na setkání s Vámi se těší Milada Kočandrlová

Design stránek: Stanislav Olivík, 2015