Mgr. Petra Vacková      


Předmět: Základy deskriptivní geometrie

Předmět se koná od 10.10.2018 v C219, 12:00 - 13:40

Náplň:

  1. Stereometrie - Volné rovnoběžné promítání, rovinné řezy, afinita. Prezentace zde.
  2. Axonometrie - polohové vlastnosti. Předlohy na hodinu. Prezentace zde.
  3. Axonometrie - polohové vlastnosti + zobrazení těles. Předlohy stejné.
  4. Mongeovo promítání
  5. Mongeovo promítání
  6. Mongeovo promítání
  7. Mongeovo promítání
  8. Analytická geometrie
  9. Analytická geometrie
  10. Shrnutí

Náplň se může měnit dle potřeb studentů.