Mgr. Petra Vacková      


Předmět: Základy deskriptivní geometrie

Předmět se koná od 17.10. v C217

Náplň:

  1. Stereometrie - Volné rovnoběžné promítání, rovinné řezy, afinita. Prezentace zde.
  2. Axonometrie - polohové vlastnosti
  3. Axonometrie - zobrazení těles
  4. Mongeovo promítání
  5. Mongeovo promítání
  6. Mongeovo promítání
  7. Mongeovo promítání
  8. Analytická geometrie
  9. Analytická geometrie
  10. Shrnutí

Náplň se může měnit dle potřeb studentů.