Přijímací zkouška z matematiky: ukázkový test

V následujícím ukázkovém testu se na každou z 15 otázek nabízí 5 odpovědí, ale vždy jen jedna je správná.