Vyčichlova soutěž

Datum: čtvrtek 13. června 2024

Způsob konání: online v MS Teams

Kdo byl profesor Vyčichlo Historie soutěže Další matematické soutěže

O čem soutěž je?

Do soutěže student přihlašuje svou bakalářskou, diplomovou, nebo libovolnou semestrální práci prezentovanou v jakémkoli předmětu vyučovaném na FSv ČVUT.

Student bude v rámci soutěže prezentovat výše uvedenou práci (případně jen její část), kde využil jednu z těchto oblastí:

Každá prezentovaná práce bude oceněna diplomem. Umístění účastníků stanoví odborná porota. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne v den soutěže. Výsledky budou poté zveřejněny na této webové stránce.

Několik rad k prezentacím

Termíny

Termín přihlášek do soutěže: pátek 3. května 2024 (posun možný na základě osobní dohody)
Termín zaslání soutěžní práce: pátek 31. května 2024 (termín je závazný)
Datum konání soutěže: čtvrtek 13. června 2024

Přihlášení a odevzdání soutěžní práce

Jak se přihlásit:

V přihlašovacím e-mailu uveďte prosím jméno, příjmení, název práce a vedoucího práce.

Jak odevzdat přihlášenou práci:
Soutěžní práce musí mít písemnou formu. Doporučujeme zpracování ve formátu A4. Soutěžní práci pošlete ve formátu PDF.

Propozice soutěže

Případné dotazy zodpoví: Mgr. Milan Bořík, Ph.D., katedra matematiky.