Vyčichlova soutěž        


29. 5. 2002 - výsledky


1. místo

Jan Zajíček (1.PSA): 
MODELOVÁNÍ V RHINOCEROS 

2. místo

Michal Beneš (5.PSA): 
MATEMATICKÝ MODEL AERODYNAMICKÉHO OBTÉKÁNÍ OBDÉLNÍKOVÉ PŘEKÁŽKY 

3. místo

Zdeněk Vacek (3.PSA): 
O JEDNÉ DEFORMACI ROVINNÉ SÍTĚ

Aleš Menšík (3.K): 
OPTIMÁLNÍ APROXIMACE PO ČÁSTECH KONSTANTNÍ FUNKCE POMOCÍ BELLMANOVA ALGORITMU 

Pavla Juringová, Kateřina Servítová (1.PSA): 
DIFERENČNÍ ROVNICE 

4. místo 

Peter Novotný (1.S): 
SPIDER WEB (Aproximace) 

Petr Hajný (1.M): 
TELESKOP S RTUŤOVÝM ZRCADLEM 

Jitka Barteczková, Lenka Schröpferová (1.PSA): 
ORTOGONÁLNÍ MATICE A JEJICH NĚKTERÉ APLIKACE V GEOMETRII 

Ludvík Staněk (1.S): 
ROVINNÉ TENSEGRITY (pavoučí sítě) 

Lubomír Tláskal (2.G): 
VYROVNÁNÍ NIVELAČNÍ SÍTĚ 

Zdeněk Nejedlý (2.G): 
URČENÍ KLADU MAPOVÝCH LISTU