Zástupci sponzora Jednotliví soutěžící Porota a diváci Předávání diplomů

VYČICHLOVA SOUTĚŽ

Fotogalerie

Jednotliví soutěžící


Bohuslava Havrdová, A3 - Matematický model vedení tepla na rozhraní dvou těles s rozdílnými materiálovými vlastnostmi
 


Jan Mihulka, SI1 - Závislost tělesa s proměnnou hmotností při působení konstantní síly na čase
 


Alena Kořánková, Marcela Razímová, G3 - Odvození rovnic vstupní pupily letecké komory v letecké fotogrammetrii
 


Naděžda Nováková, Kateřina Týblová, G3 - Vlastnosti Lorentzovy transformace a redukce drah oběžnic
 


Martina Brabcová, G3 - Gaussovo konformní zobrazení elipsoidu v poledníkových pásech
 


Pavla Bartošová, Barbora Knechtlová, G3 - Astronomické souřadnice - délka dne v závislosti na zeměpisné šířce
 


Jiří Bartoš, Václav Burian, G3 - Astronomické souřadnice - délka dne v závislosti na zeměpisné šířce
 


Pavla Bartošová, Barbora Knechtlová, G3 - Astronomické souřadnice - délka dne v závislosti na zeměpisné šířce
Jiří Bartoš, Václav Burian, G3 - Astronomické souřadnice - délka dne v závislosti na zeměpisné šířce
 


Olga Kubísková, A2 - Úloha s transmisí pro rovnici vedení tepla
 


Klára Čepková, A1 - O potenciálu Země
 


Rudolf Urban, Ondřej Erben, G3 - Pfaffovy diferenciální formy
 


Jan Kadlec, Tomáš Třešňák, G3 - Porovnání křivosti Noerdlingovy přechodnice s klotoidou
 


Vojtěch Feber, Martin Matěj, G3 - Porovnání průběhu přechodnice tvaru Bernoulliovy lemniskaty a klotoidy
 


Kateřina Mečlová, Pavla Stibalová, G3 - Porovnání průběhu přechodnice tvaru logaritmické spirály a klotoidy
 


Martin Janata, Jakub Jirásek, G3 - Ginzburgovo zobrazení pro mapu světa
 


Miluše Vilímková, Zuzana Fulková, G3 - Stokesovy parametry a jejich význam
 


Jan Zít, Pavel Bozděch, G3 - Řešení GPS - navigace pomocí průniku sfér
 


Vendula Hejralová, Markéta Stránská, A1 - Zastávka Geologická