KATEDRA MATEMATIKY

VYČICHLOVA SOUTĚŽ

24.5.2004Cena sponzora

Pavla Bartošová, Barbora Knechtlová, G3
Astronomické souřadnice - délka dne v závislosti na zeměpisné šířce1. místo

Jan Zít, Pavel Bozděch, G3
Řešení GPS - navigace pomocí průniku sfér2. místo

Jan Mihulka, SI1
Závislost tělesa s proměnnou hmotností při působení konstantní síly na čase

Olga Kubísková, A2
Úloha s transmisí pro rovnici vedení tepla

Rudolf Urban, Ondřej Erben, G3
Pfaffovy diferenciální formy

Kateřina Mečlová, Pavla Stibalová, G3
Porovnání průběhu přechodnice tvaru logaritmické spirály a klotoidy

Miluše Vilímková, Zuzana Fulková, G3
Stokesovy parametry a jejich význam3. místo

Bohuslava Havrdová, A3
Matematický model vedení tepla na rozhraní dvou těles s rozdílnými materiálovými vlastnostmi

Alena Kořánková, Marcela Razímová, G3
Odvození rovnic vstupní pupily letecké komory v letecké fotogrammetrii

Naděžda Nováková, Kateřina Týblová, G3
Vlastnosti Lorentzovy transformace a redukce drah oběžnic

Martina Brabcová, G3
Gaussovo konformní zobrazení elipsoidu v poledníkových pásech

Jiří Bartoš, Václav Burian, G3
Astronomické souřadnice - délka dne v závislosti na zeměpisné šířce

Klára Čepková, A1
O potenciálu Země

Jan Kadlec, Tomáš Třešňák, G3
Porovnání křivosti Noerdlingovy přechodnice s klotoidou

Vojtěch Feber, Martin Matěj, G3
Porovnání průběhu přechodnice tvaru Bernoulliovy lemniskaty a klotoidy

Martin Janata, Jakub Jirásek, G3
Ginzburgovo zobrazení pro mapu světa

Vendula Hejralová, Markéta Stránská, A1
Zastávka Geologická