KATEDRA MATEMATIKY

VYČICHLOVA SOUTĚŽ

1. 6. 2006Cena sponzora

Lukáš Vermach, SI-I1
Teoretický problém pro šoféry praktiky1. místo

Tomáš Bým, SI-J1
Metoda konečných prvků s hierarchickým předpodmíněním

Veronika Kvasničková, SI-I1
Výstup ve vzduchu

Lenka Pinkavová, SI-I1
Pohyb cisterny tažené konstantní silou s unikající vodou

Lukáš Vermach, SI-I1
Teoretický problém pro šoféry praktiky2. místo

Vojtěch Jirsa, SI-I1
Achilleus a želva

Michal Smrčka, SI-I1
Klouzající žebřík

Martin Horák, SI2
STATILAB - program pro výpočet vnitřních sil

Pavel Hájek, G3
Matematický model jízdy na kole na základě experimentu s tepovou frekvencí srdce

Jan Záruba, S4
Stochastické modelování stability svahu3. místo

Jan Tomšů, SI1
Problém míchání

Rudolf Urban, G5
Normály k elipsoidu

Jan Procházka, Michal Švadlenka, G3
Aplikace Kálmanova filtru

Matěj Novák, Jan Říha, G3
Řešení geodetických úloh na kouli s volitelným poloměrem

Otakar Klugar, G5
Geodetické aplikace pro grafický systém Betley MicroStation

Matěj Černohorský, Jan Balek, G2
Normální tíhové zrychlení pomocí Moloděnského výšky

Michal Eliaš, G2
Tiažové redukcie a tiažové anomálie. Bouguerová redukcia