KATEDRA MATEMATIKY

VYČICHLOVA SOUTĚŽ

12. 6. 20081. kategorie

1.Jan Honců, SI1:  PLAVCI V BAZÉNU
2.Petra Elena Kubíčková, SI1:  PES A ZAJÍC
3.Martin Lexa, SI1:  KLEPSIDRA
Marek Pýcha, SI1:  CISTERNA
Lukáš Krupička, SI1:  ZRCADLO


2. kategorie

1.Ondřej Šupčík, SI2:  VLASTNÍ FREKVENCE A VLASTNÍ TVARY ŽELEZOBETONOVÝCH NOSNÍKŮ
2.Michal Ženíšek, SI2:  MATEMATICKÝ MODEL NELOKÁLNÍHO POŠKOZENÍ
3.Milan Nesměrák, SI2:  MATEMATICKÝ MODEL PRO MOŽNÉ ZEFEKTIVNĚNÍ GEODETICKÝCH PRACÍ NA DEFORMUJÍCÍCH SE KONSTRUKCÍCH


3. kategorie

1.Tomáš Janata, Jan Jiránek, Pavel Seemann, H5:   VYBRANÉ METODY APROXIMACE PLOCH
2.Jana Hrnčířová, Jan Kopáč, Anna Macurová, H5:   GEOSTATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ METEOROLOGICKÝCH DAT
3.Pavla Horáková, Tomáš Korecký, H5:  DÁMA NA ŠACHOVNICI
Lenka Mezníková, Milan Přikryl, G4:  ROZPAD MIONU