KATEDRA MATEMATIKY

VYČICHLOVA SOUTĚŽ

21. 5. 2010Magisterské studium

1.Bc. Gabriel Györi, Bc. Zdeňka Bílá; G1 M:   Metóda hlavných komponent a jej aplikácia na predklasifikačnú úpravu dát diaĺkového prieskumu Zeme
2.Bc. Jakub Havlíček, Bc. Jan Gürtler, Bc. Peter Antolík; G1 M:   Teorie rekordů
3.Bc. Martin Dzurov, Bc. Kristýna Kitzbergerová, Bc. Lucie Šindelářová; G1 M:   Geostatistika v R-projektu
4.Bc. Michal Eliaš; G1 M:  Modelovanie deformácií zemského povrchu
Bc. Gabriel Györi; G1 M:  Pohyb umelých družíc Zeme v konzervatívnom silovom poliBakalářské studium

1.Pavel Hošek; SI1:  Lev a gladiátor
2.Magda Bendová; G2:  Denní a noční oblouk zemských rovnoběžek. Určení délky dne v závislosti na zeměpisné šířce
3.Edita Dvořáková; SI1:  Aposteriorní odhad chyby řešení získaného metodou konečných prvků
4.(vláštní cena poroty)  Karel Mikeš; SI1:  Zavěšená nit
4. Dana Dušková; G2:  Klotoida a Nürdlingova přechodnice
Helena Míková, Martin Nešpor; G2:  Lorentzova transformace
Lada Nevoralová; G2, Petra Lebrušková; G3:  Sluneční hodiny
Nguyen Hai Duong; SI1:  Pohyb hmotného bodu v centrálním gravitačním poli
Tomáš Tichý; G3:  Zpracování kódových měření GNSS