Soutěžící Porota a diváci Předávání diplomů

VYČICHLOVA SOUTĚŽ 2011

Fotogalerie

Soutěžící


Bc. Martin Šmejkal, Bc. Adéla Volfová: Pokročilé metody geostatistiky v R-projektu
 Bc. Vojtěch Hron, Bc. Martin Řehák, Bc. Ondřej Veverka: Demografická prognóza metodou Monte Carlo
 Bc. Marie Buřvalová, Bc. Karel Kuželka, Bc. Lucie Prunarová: Modelování tvarové křivky kmene pomocí spline funkcí
 Ing. Jiří Drozda, Ing. Hana Hasníková: Optimalizace ortotropní mostovky
 Bc. Adéla Pospíšilová: Analýza implementace tradičních příkladů rozměrové optimalizace
 Eva Myšáková: Srovnání metod tvorby rovnoměrně rozprostřených návrhů
 Eliška Janouchová: Návrh experimentů v diskrétním prostoru pro stochastickou citlivostní analýzu
 Martin Doškář: Použití mikromechanických modelů ke stanovení efektivní tepelné vodivosti mezoporézních materiálů
 Edita Dvořáková:
Aposteriorní odhad hodnoty lineární funkce chyby přibližného řešení eliptické diferenciální rovnice druhého řádu
 Karel Mikeš: Elastica prutu v tlaku i tahu
 Josef Hoffmann: Landal Marina Lipno
 
 Jan Chreno: Metoda postupných aproximací v diferenciálních rovnicích 1. řádu
 Petr Pokorný: Gibbsův jev
 Dana Bartošová, Lada Nevoralová, Petr Pokorný:
Výpočet potenciálu ve vnějším bodě Země z dat měřených na povrchu
 Tereza Gřundělová: Klotoida a Blossova přechodnice
 Magda Bendová, Martin Kuba: Sluneční hodiny. Závislost konstrukce slunečních hodin na postavení stěny
 Jiří Roub, Jan Mazanik: Tvary radioteleskopu
 Michala Čapková, Václav Vlk: Kalmanův filtr
 Vojtěch Roček: Řetězovka