KATEDRA MATEMATIKY

VYČICHLOVA SOUTĚŽ

25. 5. 20111. kategorie

1. místo
Eva Myšáková 2Srovnání metod tvorby rovnoměrně rozprostřených návrhů
Eliška JanouchováNávrh experimentů v diskrétním prostoru pro stochastickou citlivostní analýzu
Ing. Jiří Drozda, Ing. Hana HasníkováNávrh experimentů v diskrétním prostoru pro stochastickou citlivostní analýzu
Bc. Adéla Pospíšilová 3Analýza implementace tradičních příkladů rozměrové optimalizace
2. místo
Bc. Martin Šmejkal, Bc. Adéla VolfováPokročilé metody geostatistiky v R-projektu
Bc. Marie Buřvalová, Bc. Karel Kuželka, Bc. Lucie PrunarováModelování tvarové křivky kmene pomocí spline funkcí
Karel MikešElastica prutu v tlaku i tahu
3. místo
Edita DvořákováAposteriorní odhad hodnoty lineární funkce chyby přibližného řešení eliptické diferenciální rovnice druhého řádu
Bc. Vojtěch Hron, Bc. Martin Řehák, Bc. Ondřej VeverkaDemografická prognóza metodou Monte Carlo
Martin DoškářPoužití mikromechanických modelů ke stanovení efektivní tepelné vodivosti mezoporézních materiálů2. kategorie

1. místo
Dana Bartošová, Lada Nevoralová, Petr PokornýVýpočet potenciálu ve vnějším bodě Země z dat měřených na povrchu
Petr Pokorný 1Gibbsův jev
Josef Hoffmann 3Landal Marina Lipno
2. místo
Michala Čapková, Václav VlkKalmanův filtr
Magda Bendová, Martin KubaSluneční hodiny. Závislost konstrukce slunečních hodin na postavení stěny
Tereza GřundělováKlotoida a Blossova přechodnice
3. místo
Vojtěch RočekŘetězovka
Jiří Roub, Jan MazanikTvary radioteleskopu
Jan Chreno 3Metoda postupných aproximací v diferenciálních rovnicích 1. řáduCeny sponzorů

1kalkulačka od firmy B2Comp
2kalkulačka od firmy IKAN partner
3tričko od firmy IKAN partner