Soutěžící Diváci Předávání diplomů

Vyčichlova soutěž 2012

Fotogalerie

Soutěžící


Jan Havelka: Plasticita desek
 Martin Doškář: Geometrické modelování heterogenních materiálů založené na Wangových dlážděních
 Patricie Chrásková: Periodické namáhání viskoelastických materiálů
 Eliška Janouchová: Návrhy experimentů pro stochastickou citlivostní analýzu
 Eva Myšáková: Metoda pro tvorbu návrhů s omezujícími podmínkami ve dvou dimenzích
 Tomáš Mareš: Artificial Neural Networks in Calibration of Nonlinear Models
 Kateryna Verbytska: Algoritmy na polynomech
 Karel Mikeš: Kmitání nelineární soustavy
 Edita Dvořáková: Algebraický multigrid
 Petr Pokorný: Analytical expressions for circle of confusion induced by plane-parallel plate
 Bc. Anna Kratochvílová, Bc. Václav Petráš: Detekce obdélníků v obraze pomocí Houghovy transformace a použití této metody pro hledání budov farem na ortofotech severní Itálie
 Bc. Vladimír Holubec, Bc. Miroslav Kopecký: Porovnání ArcGIS a R pro využití v geostatistice
 Bc. Hana Kadlecová, Bc. Jiří Kratochvíl, Bc. Jan Synek: Řešení lineárních rovnic metodou Monte Carlo
 Bc. Nikola Němcová, Bc. Karolína Štochlová, Bc. Jana Knoblochová: Metoda Bootstrap