Katedra matematiky

Vyčichlova soutěž
30. 5. 2012

Výsledky

1. místo
Bc. Anna Kratochvílová, Bc. Václav Petráš
Detekce obdélníků v obraze pomocí Houghovy transformace a použití této metody pro hledání budov farem na ortofotech severní Itálie

Patricie Chrásková
Periodické namáhání viskoelastických materiálů

Edita Dvořáková
Algebraický multigrid

Martin Doškář
Geometrické modelování heterogenních materiálů založené na Wangových dlážděních

Karel Mikeš 1
Kmitání nelineární soustavy
2. místo
Bc. Nikola Němcová, Bc. Karolína Štochlová, Bc. Jana Knoblochová 5
Metoda Bootstrap

Eva Myšáková 3
Metoda pro tvorbu návrhů s omezujícími podmínkami ve dvou dimenzích

Tomáš Mareš 5
Artificial Neural Networks in Calibration of Nonlinear Models

Eliška Janouchová 5
Návrhy experimentů pro stochastickou citlivostní analýzu

3. místo
Petr Pokorný
Analytical expressions for circle of confusion induced by plane-parallel plate

Bc. Hana Kadlecová, Bc. Jiří Kratochvíl, Bc. Jan Synek 2
Řešení lineárních rovnic metodou Monte Carlo

Jan Havelka 2
Plasticita desek

Bc. Vladimír Holubec, Bc. Miroslav Kopecký 5
Porovnání ArcGIS a R pro využití v geostatistice

speciální 1. místo
Kateryna Verbytska 4
Algoritmy na polynomechCeny sponzorů

1grafická kalkulačka od firmy B2Comp
2kalkulačka od firmy B2Comp
3brašna na laptop od firmy B2Comp
4kalkulačka od firmy IKAN partner
5tričko od firmy IKAN partner