Katedra matematiky

Vyčichlova soutěž
29. 5. 2013

Výsledky

1. místo
Karel Mikeš
Numerická simulace šíření trhliny založená na lineární lomové mechanice

Veronika Mikešová 1
Kulička na pružině ve vodě

Bc. Eva Myšáková
Paralelní evoluční strategie pro vyhodnocení miniMax kritéria

Jan Opat
Deflektometrická metoda měření topografie lesklých ploch

Marek Tyburec 2
Optimalizace příhradových konstrukcí

Vladimír Vančík
Přechod od rozptýleného k lokalizovanému poškození za ohybu
2. místo
Bc. Viera Bejdová, Bc. Martin Lžíčař
Krigování v anizotropních modelech pomocí R-projektu

Jan Habal, Pavel Kulmon, David Mráz 3
Výpočet potenciálu ve vnějším bodě pomocí metody konečných prvků s využitím dat na povrchu

Ing. Radek Hájek, Ing. Martin Verner
Modelování vlivu nejistoty v materiálových vlastnostech betonu na statické parametry konstrukcí

Bc. Eliška Janouchová
Porovnání numerických metod pro analýzu nejistot

Bc. Simona Karochová
Řešení systému lineárních algebraických rovnic metodou Monte Carlo

Jiří Křivonožka
Lineární perspektiva a její matematický popis

Filip Landa
Výstup a sestup ve vzduchu

Bc. Michal Med, Bc. Martin Lžíčař
Analýza pokrytí dam na šachovnici

Antónia Pohanková
Logaritmická špirála a lituus

Bc. Petr Pokorný
Srovnávací studie aproximace funkcí

Stanislav Zazhyryey
Návrhy experimentů pro stochastickou citlivostní analýzu

3. místo
Jakub Kareš
Aplikace variačních principů

Ing. Lukáš Krupička
Model sdruženého transportu tepla a podzemní vodyCeny sponzorů

1grafická kalkulačka TI od firmy B2Comp
2pokročilá vědecká kalkulačka Casio od firmy IKAN partner
3brašna na laptop od firmy B2Comp
 Pro další účastníky kalkulačky od firem B2CompIKAN partner, nebo trička od firmy IKAN partner.