Soutěžící Diváci Předávání diplomů

Vyčichlova soutěž 2014

Fotogalerie

Soutěžící

Ing. Eva Myšáková: Optimalizace uniformity počítačových návrhů pro omezené návrhové prostory

Ing. Martin Doškář: Wang tilings for real world material systems

Bc. Jan Špička, Bc. Barbora Vyskočilová: Bayesovské metody v krigování

Bc. Tereza Fiedlerová, Bc. Martin Tomášů: Teorie rekordů

Bc. Eva Pohlídalová: Silová metoda pro tradiční příklady rozměrové optimalizace

Bc. Karel Mikeš: Stochastická Galerkinova metoda

Bc. Karel Mikeš: Simulace šíření trhliny při obecném namáhání

Veronika Mikešová: Kmitání nosníku se spojitě rozloženou hmotou

Marek Tyburec: Optimalizace léčebného plánu protonové terapie

Pavel Kulmon: Vliv prostředí před optickou soustavou na přesnost měření optickými přístroji v geodézii a průmyslu

David Runt: Numerické modelování svorníkové výztuže metodou konečných prvků

Soutěžící Diváci Předávání diplomů