Katedra matematiky

Vyčichlova soutěž
28. 5. 2014

Výsledky

1. místo
Ing. Martin Doškář
Wang tilings for real world material systems

Bc. Tereza Fiedlerová, Bc. Martin Tomášů 4
Teorie rekordů

Bc. Karel Mikeš 2
Simulace šíření trhliny při obecném namáhání

Ing. Eva Myšáková
Optimalizace uniformity počítačových návrhů pro omezené návrhové prostory

Bc. Eva Pohlídalová 4
Silová metoda pro tradiční příklady rozměrové optimalizace

David Runt 3
Numerické modelování svorníkové výztuže metodou konečných prvků

Marek Tyburec 1
Optimalizace léčebného plánu protonové terapie

2. místo
Pavel Kulmon
Vliv prostředí před optickou soustavou na přesnost měření optickými přístroji v geodézii a průmyslu

Bc. Karel Mikeš
Stochastická Galerkinova metoda

Veronika Mikešová
Kmitání nosníku se spojitě rozloženou hmotou

Bc. Jan Špička, Bc. Barbora Vyskočilová
Bayesovské metody v krigováníCeny sponzorů

1grafická kalkulačka TI od firmy B2Comp
2pokročilá vědecká kalkulačka Casio od firmy IKAN partner
3brašna na laptop od firmy B2Comp
4trička od firmy IKAN partner
 Pro další účastníky kalkulačky od firem B2CompIKAN partner.