Soutěžící Diváci Předávání diplomů

Vyčichlova soutěž 2015

Fotogalerie

Soutěžící

Bc. Vladimír Vančík: Computer-Aided Plastic Limit Analysis of Plates

Marek Tyburec: Vícekriteriální optimalizace léčebného plánu protonové terapie

Klára Kačenová: Metodika měření a sestavení účinnostních charakteristik Peltonovy turbíny

Bc. Pavel Kulmon, Bc. David Mráz: Implementace Houghovy transformace v R project

Bc. David Mráz: Aplikace metody konečných prvků ve fyzikální geodézii

Evžen Korec: Numerické řešení obyčejné diferenciální rovnice s náhodným vstupem

Lenka Dohnalová: Průhyb nosníku

Soutěžící Diváci Předávání diplomů