Katedra matematiky

Vyčichlova soutěž
10. 6. 2015

Výsledky

1. místo
Evžen Korec 1
Numerické řešení obyčejné diferenciální rovnice s náhodným vstupem

Bc. Vladimír Vančík
Computer-Aided Plastic Limit Analysis of Plates

Marek Tyburec
Vícekriteriální optimalizace léčebného plánu protonové terapie
2. místo
Bc. Pavel Kulmon, Bc. David Mráz
Implementace Houghovy transformace v R project

Lenka Dohnalová
Průhyb nosníku
3. místo
Bc. David Mráz
Aplikace metody konečných prvků ve fyzikální geodézii

Klára Kačenová
Metodika měření a sestavení účinnostních charakteristik Peltonovy turbínyCeny sponzorů

1programovatelná vědecká kalkulačka Casio od firmy B2Comp
 Pro další účastníky kalkulačky od firem B2CompIKAN partner.