Soutěžící Diváci Předávání diplomů

Vyčichlova soutěž 2016

Fotogalerie

Soutěžící


Magisterské studium


Bc. Marek Tyburec: Two-phase optimization of tile-based truss ground structure

Bc. Jaroslav Pastorek: The effect of different rainfall information on uncertainty in urban runoff modelling

Bc. Pavel Kulmon: Difrakce elektromagnetických vln

Bc. Lukáš Koleňák: Základní metody porovnání časových řad

Bc. Lukáš Koleňák: Risk management a money management při spekulaci na devizovém trhu

Bc. Šimon Gajzler, Bc. Lukáš Středa: Zpracování obrazu v R-projektu


Bakalářské studium


Martin Šebek: Popis D-Forms a rekonstrukce skutečného tvaru – uplatnění v architektuře

Judita Runcziková: Numerické řešení nelineární parciální diferenciální rovnice

Lenka Dohnalová: Řešení stability tlačených prutů s využitím diferenciálních operátorů, vzpěr jednoduchého rámu

Oleksiy Maybrodskyy: Invarianty Helmertovy transformace a rozvoj transformací vyšších řádů s podmínkami helmertovského typu

Michal Karásek: Užití Gaussovy integrace pro výpočet Fourierových koeficientů gravitačního potenciálu

Linda Kladivová: Modelace vodního toku pomocí Bernoulliovy lemniskátySoutěžící Diváci Předávání diplomů