Katedra matematiky

Vyčichlova soutěž
16. 6. 2016

Výsledky

Magisterské studium


1. místo
Bc. Jaroslav Pastorek 1
The effect of different rainfall information on uncertainty in urban runoff modelling
2. místo
Bc. Lukáš Koleňák
Risk management a money management při spekulaci na devizovém trhu

Bc. Pavel Kulmon
Difrakce elektromagnetických vln

Bc. Marek Tyburec
Two-phase optimization of tile-based truss ground structure
3. místo
Bc. Šimon Gajzler, Bc. Lukáš Středa
Zpracování obrazu v R-projektu

Bc. Lukáš Koleňák
Základní metody porovnání časových řad

Bakalářské studium


Speciální 1. místo
Linda Kladivová 1
Modelace vodního toku pomocí Bernoulliovy lemniskáty
1. místo
Lenka Dohnalová 1
Řešení stability tlačených prutů s využitím diferenciálních operátorů, vzpěr jednoduchého rámu

Martin Šebek 1
Popis D-Forms a rekonstrukce skutečného tvaru – uplatnění v architektuře
2. místo
Michal Karásek
Užití Gaussovy integrace pro výpočet Fourierových koeficientů gravitačního potenciálu

Oleksiy Maybrodskyy
Invarianty Helmertovy transformace a rozvoj transformací vyšších řádů s podmínkami helmertovského typu

Judita Runcziková
Numerické řešení nelineární parciální diferenciální rovnice


Ceny sponzorů

1Kalkulačky od firem B2CompIKAN partner.