Soutěžící Diváci Předávání diplomů

Vyčichlova soutěž 2017

Fotogalerie

Soutěžící


Ing. Filip Šmejkal: Osově souměrné membrány proměnné tloušťky

Ing. Marek Tyburec: Modular-Topology Optimization of Truss Structures Composed of Wang Tiles

Bc. David Bartoň: Dřevěná hala ve Vrchlabí

Bc. Jan Zachariáš: Moderní možnosti zpracování historických fotografických dat ze syrského Aleppa

Bc. Petr Bezděka: Distribuce a kontrola kvality GNSS dat v rámci národní a evropské výzkumné infrastruktury

Bc. Oleksiy Maybrodskyy, Bc. Michal Karásek: Transformace a určení přesnosti geodetických souřadnic v R-projektu


Marek Fáber: Využití geomatických metod pro dokumentaci polního vojenského opevnění

Petra Millarová: Smoothing of spectrometric data

Kalin Ivanov: Earthquake's effect on a multistory building: a simple model

Viktorie Vaňková: Modifikace přímkových ploch

Liya Gaynutdinova: Zaručený horní odhad algebraické chyby numerického řešení eliptické diferenciální rovnice

Michal Šmejkal: Plastická analýza rámových konstrukcí

Evžen Korec: Ztráta stability prostě podepřeného prutu při použití Timošenkovy teorie ohybu prutuSoutěžící Diváci Předávání diplomů